opinie

Op naar het eeuwige huwelijk van De Wever en Rousseau?

Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V

Een partijpolitiek landschap waar een centrumlinks en een centrumrechts blok tot elkaar veroordeeld zijn voor werkbare coalities geeft het democratische debat in Vlaanderen de doodsteek.

Er is iets op til in het partijpolitieke landschap. De extremen ter rechter- en ter linkerzijde lijken aan een onstuitbare opmars begonnen. Drijvend op algemene mistevredenheid in crisistijd en welgemikte maar vooral breed uitgesmeerde campagnes op sociale media. En dat tegen een achtergrond van verdere versplintering in het partijlandschap.

©BELGA

We zijn nog niet zover als in Nederland, waar niet minder dan 37 partijen straks meedoen aan de parlementsverkiezingen en allicht 15 daarvan in het parlement minstens één zitje zullen verwerven. Op dit moment zijn er vier partijen nodig om een meerderheid te vormen in Nederland. Ook bij ons zijn de coalities met slechts twee strekkingen al lang vervlogen tijd.

Daarom groeit het pleidooi voor een herverkaveling van ons partijlandschap. CD&V-voorzitter Joachim Coens pleitte al voor kleinere kieskringen om zo kandidaten en partijen tot samenwerking te bewegen en de band met de kiezer te versterken. Anderen, zoals sp.a-voorzitter Conner Rousseau, dromen van de grote herverkaveling. Rousseau stelt een aantal partijen ‘overbodig’ te zullen maken. Hij wil op termijn vier partijen overhouden: een centrumlinks en een centrumrechts blok en de ‘extremen’.

Aanlokkelijk

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn kersverse luitenanten lijken op zo’n ontwikkeling te mikken. De N-VA zou de centrumrechtse formatie van dienst worden in Vlaanderen.

Conservatieve rechts-liberale kiezers en progressieve links-collectivistisch denkende Vlamingen zullen zich moeilijk in de centrumrechtse of centrumlinkse blokken herkennen.

Mocht dit verlangen bewaarheid worden, dan is dat de installatie van een ‘eeuwige coalitie’ in Vlaanderen. De kans dat zo’n centrumlinks of centrumrechts blok een absolute meerderheid haalt, is beperkt. Dus zijn beide formaties veroordeeld tot elkaar als coalitiepartners. Allicht is dat een van de drijfveren van de betrokkenen. Een permanente deelname aan de macht is aanlokkelijk.

Maar het zou het democratische debat fnuiken. Kiezers zouden onvrede enkel kunnen uiten door een stem op een extreme links-populistische of een extreme rechts-populistische partij. Zo'n partijlandschap is ook een verschraalde weergave van de realiteit van dat politieke debat. Conservatieve rechts-liberale kiezers en progressieve links-collectivistisch denkende Vlamingen zullen zich moeilijk in de centrumrechtse of centrumlinkse blokken herkennen.

Maar ook de grote schare echte centrumkiezers zou verweesd achterblijven. We hebben nood aan duidelijk uitgesproken partijen, met een sterke centrumpartij als een alternatief voor sterke linkse en rechtse blokken of voor de extreme partijen, die niet mikken op deelname aan het bestuur maar hun zweepfunctie koesteren.

Kiesonderzoek

Niet alleen zijn er zo altijd minstens drie coalities mogelijk en wordt het parlementaire debat op die manier niet onnodig beperkt, ook is een centrumpartij de veruitwendiging van de positie van heel veel Vlamingen, blijkt uit kiesonderzoek. Alleen slaagt geen enkele partij er vandaag in die positie echt te claimen.

Een centrumpartij is de veruitwendiging van de positie van heel veel Vlamingen.

Een hergroepering van de politieke krachten is nodig. Slagkrachtige coalities zijn evidenter met minder dan met meer partijen. Maar een partijpolitiek landschap waar een centrumlinks en een centrumrechts blok tot elkaar veroordeeld zijn om nog werkbare coalities te maken is de doodsteek voor het democratische debat in Vlaanderen.

De uitdaging is, voor wie een echt centrumbeleid wil, dat ook uit te werken en te dragen. Een klimaatbeleid zonder de koopkracht of competitiviteit aan te tasten. Een sociaal beleid zonder het overheidsbeslag de pan uit te laten rijzen. Een humaan maar strikt migratiebeleid. Een beleid dat ondernemerschap in al zijn vormen ondersteunt. Een beleid met een efficiëntere, eenvoudigere en nabije overheid.

Dat zijn ingrediënten van wat die centrumpartij tot een succes kan maken. Dat zijn de bouwstenen voor een geloofwaardig centrumalternatief voor dat linkse en rechtse blok waar Rousseau en De Wever van dromen. Want een eeuwig huwelijk tussen hen, wie zit daarop te wachten?

Robrecht Bothuyne

Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud