opinie

Open brief over vermogenswinstbelasting

Geachte vicepremier, Beste heer Peeters, Ik ben bijna twintig jaar voorzitter van Van de Velde, en was er 35 jaar co-CEO. Sta me toe enkele strikt persoonlijke bedenkingen tot u te richten over het onderwerp vermogenswinstbelasting. Die moet er komen - om het met uw eigen woorden te zeggen- ‘omwille van de rechtvaardigheid’.

Door Lucas Laureys

Een zeldzame uitzondering terzijde geladen, is het leven van een ondernemer er één van voortdurend ploeteren en zwoegen om de onderneming te doen groeien en bloeien. Dat betekent hard werken, creatief zijn, commercieel denken en handelen, producten constant verbeteren,concurrenten steeds voor zijn, risico nemen, spaarzaam en efficiënt zijn, blijven volhouden, veel piekeren, medewerkers vooruit trekken en duwen, iedereen op één lijn krijgen, dikwijls tegen de stroom in roeien, dag in dag uit klanten en leveranciers overtuigen. Dat stopt nooit, jaar in, jaar uit.

©BELGAPLUS

De ondernemer die mislukt, wordt aanzien als onbekwaam of pechvogel, meestal beide. De mislukking komt volledig op zijn conto. Maar als het meezit, kan zijn beloning op het einde van de rit een al dan niet aanzienlijk vermogen zijn, voor hemzelf en zijn familie. Behalve door prestatiedrang en de uitdaging van het ondernemen zelf, wordt de ondernemer gedreven door het opbouwen van welvaart en het veilig stellen van de toekomst van zijn familie.

Het vermogen dat hij in al die jaren heeft opgebouwd, is niet tot stand gekomen door speculatieve transacties. Ondernemers zijn per definitie niet met speculatie bezig, en zij verzetten zich ook helemaal niet tegen een belasting op dergelijke transacties.

Is iets 'rechtvaardig' omdat, volgens een rondvraag, 85 procent van de bevolking dat op dit moment denkt?

U hebt onlangs verklaard dat de regering dringend werk moet maken van de vermogenswinstbelasting en dat op basis van ‘het rechtvaardigheidsgevoel bij een grote meerderheid van de bevolking’. Maar is dat daarom ook rechtvaardig? Omdat, volgens een rondvraag, 85 procent van de bevolking dat op dit moment denkt?

Dat is een grondig foutieve interpretatie van wat een goede democratie is en hoe een goede democratie moet werken. Bij ernstige sociale en economische onrust in de samenleving, is er voor het aanwijzen van een zondebok en het demoniseren van een bepaalde bevolkingsgroep altijd wel een meerderheid te vinden. Er zijn talrijke voorbeelden, ook in een nog niet zo ver verleden, waarvan vandaag niemand betwist dat de meerderheid toen ongelijk had.

U weet dat het vermogen nu reeds aanzienlijk belast wordt: vennootschapsbelasting, die per definitie al een vermogensaanwasbelasting is omdat winst gelijk staat met vermogensgroei, dividendbelasting, erfenisrechten, registratierechten, enzovoort.

Ondernemers zijn per definitie niet met speculatie bezig

Wij leven in een van de rijkste landen ter wereld, met een van de hoogste belastingpercentages.Toch slagen we er niet in om veel overheidsdiensten goed en efficiënt te doen functioneren. Door de ‘rijken’ extra te belasten zullen de files niet verdwijnen.

U weet dat de inkomstenbelastingen in ons land veel te hoog zijn, dat werknemers aan de onderneming tot 3,5 maal hun netto-inkomen kosten. Daarom hebben de ondernemers bij herhaling te kennen gegeven dat zij bereid zijn om over een taxshift te praten. Op voorwaarde dat u werk maakt van efficiënte instellingen en de ondernemers niet demotiveert.

Maar vergis u niet. U kunt niet tegelijkertijd een gunstig ondernemingsklimaat scheppen en diezelfde ondernemers door een cascade van belastingen ontmoedigen tot een regelrechte confiscatie van een deel van het opgebouwde vermogen toe.

Welvaart wordt niet gecreëerd door de overheid. Het zijn de ondernemingen - en in ons land in zeer grote mate de familiale ondernemingen - die de welvaart tot stand brengen. Jaag ze niet weg, want op het einde van de rit zult u alleen multinationals overhouden, die u met grote fiscale gunstregimes zult moeten proberen in het land te houden.

Laat u niet leiden door valse profeten van de dag. Het is de droom van elk autoritair en bureaucratisch regime om te willen bepalen hoe vrij en welvarend elke burger mag zijn. In de Oost-Europese landen is in de tweede helft van de vorige eeuw het bewijs geleverd hoe nefast het is voor de welvaart en voor de gewone burger als een kleine welvarende minderheid hard wordt aangepakt.

Met de beste wensen voor een vruchtbaar en inspirerend 2015.

Lucas Laureys is voorzitter van de lingeriegroep Van de Velde

Lees verder

Gesponsorde inhoud