opinie

Opinie: Corrigeer de eindtermen

In het jongste ontwerp van de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs ontbreken vier essentiële dingen. Die vier correcties zijn absoluut nodig, vinden 32 captains of industry, die de steun kregen van de voorzitters van de twee relancecomités die de Vlaamse regering oprichtte.

De huidige eindtermen voor de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs dateren nog uit de twintigste eeuw. De nieuwe moeten mikken op de eenentwintigste eeuw. Eindtermen zijn erg belangrijk. Ze bepalen welke basiskennis en -kunde meegegeven wordt aan onze toekomstige medewerkers die onze ondernemingen en onze regio competitief, veerkrachtig en toekomstbestendig moeten houden.

Er is hard gewerkt aan die eindtermen. Er is veel gemoderniseerd. Onze waardering daarvoor. In extremis werden echter 91 topics geschrapt om de eindtermen ‘haalbaar’ te maken. Als werkgevers willen we onze schouders zetten onder de nieuwe eindtermen maar we willen absoluut dat 4 van de 91 geschrapte eindtermen – vier STEM-eindtermen – opnieuw opgenomen worden. Ze zijn té essentieel.

  1. Alle jongeren moeten digitaal vaardig worden. Het fundament daarvoor is het ‘computationeel denken en handelen’. Dat moet voor alle leerlingen tot de eindtermen behoren. In de richtingen met dubbele en arbeidsgerichte finaliteit hoeven leerkrachten die eindterm niet theoretisch en abstract te benaderen. Ze kunnen dat vanuit de praktijk doen.
  2. Vooruitgang vloeit vandaag voort uit zogenaamde cross-overs: de snijpunten van disciplines. Het geïntegreerde STEM, dat de noodzakelijke link legt tussen de STEM-disciplines - Science, Technology, Engineering en Mathematics - en de maatschappelijke uitdagingen, moet in de denkwijze van elke leerling worden ingepast. Het moet dus in de eindtermen voor alle leerlingen staan. Het stimuleert ook de ondernemerszin.
  3. Artificiële intelligentie, big data, machine learning en industrie 4.0 stoelen op nieuwe wiskundige concepten die in het jargon de grafentheorie en de discrete wiskunde heten. Voor wie in de vorige eeuw opgroeide, is dat Chinees, maar de 21ste-eeuwse jongeren moeten ermee kunnen spelen. Die elementen moeten in de basisvorming van de doorstromingsfinaliteit aanwezig zijn.
  4. Tot slot mogen basiselementen van de elektriciteitsleer zeker niet uit de eindtermen voor alle leerlingen verdwijnen. Ook mensen zonder specifieke STEM-opleiding moeten begrijpen waarom het beter is niet te veel toestellen op één stopcontact aan te sluiten en hoeveel groene energie zonnepanelen opwekken.

Die vier correcties zijn nodig om als kenniseconomie weer aansluiting te vinden bij de kopgroep. Ze maken de eindtermen en de vorming die we onze jongeren meegeven robuust. Dat wil zeggen: bestand tegen veranderingen en economische of gezondheidsschokken.

Niemand kan beweren dat die vier aanpassingen de eindtermen plots overladen maken zodat ze niet meer ‘haalbaar’ zijn in het urenpakket. Die haalbaarheid is ook voor ons een bezorgdheid. Het is essentieel dat er in het technisch- en beroepsonderwijs voldoende tijd is voor sterke toegepaste vorming, praktijklessen en werkplekleren.

De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement zijn hard bezig met de relance. Voor een 'digitaal, duurzaam en zorgzaam Vlaanderen' moeten we 'verder inzetten op STEM als belangrijk onderdeel van talentontwikkeling in het Vlaams arbeidsmarkt- en economisch beleid'. De robuuste eindtermen en de vier aanpassingen die we vragen, sluiten daar perfect bij aan.

We formuleren als ondernemingen niet alleen een bekommernis, maar ook een aanbod. Wij bieden scholen graag onze expertise, infrastructuur en medewerking aan om hen bij te staan met deze nieuwe eindtermen aan de slag te gaan.

De volledige lijst ondertekenaars:

De voorzitters van de twee relancecomités die de regering installeerde: Koenraad Debackere en Lieven Annemans,

en verder

Bruno Arts, voorzitter Denuo / TWZ Group en Veolia Environmental Services

Charles Beauduin, Vande Wiele / Barco

Luc Billiet, voorzitter Fedustria Vlaanderen / Lefevere 

Françoise Chombar, Melexis / voorzitter STEM-platform

Lieven Danneels, Televic

Wouter De Geest, voorzitter Voka

Philippe Dehennin, voorzitter FEBIAC

Peter De Keyzer, Growth Inc

Luc Delagaye, voorzitter essenscia vlaanderen

Marc Grynberg, Umicore

Rihab Hajjaji, IBM / PEP!

Peter Hinssen, Nexxworks

Ronnie Leten, Ericsson

Thomas Leysen, Mediahuis / Umicore

Hans Maertens, Voka

Rudy Mattheus, voorzitter Flanders Care, voorzitter Voka Health Community / Niko

Trudo Motmans, voorzitter Agoria Vlaanderen

Karl Neyrinck, voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw

Geert Noels, Econopolis

Marc Noppen, UZ Brussel

Ilse Ooghe, RVO-Society

Benny Smets, voorzitter Febetra / Ninatrans

Martine Tempels, Telenet / Coderdojo

Johan Thijs, KBC

Geert Uytterschaut, voorzitter VLOZO / Orpea Northern Europe

Piet Vandendriessche, Deloitte

Philippe Van Troeye, voorzitter febeg / ENGIE Benelux

Saskia Van Uffelen, GFI / Belgium EU Governing Board Digital Skills and Jobs

Manfred Van Vlierberghe, voorzitter StaalindustrieVerbond / ArcelorMittal Belgium

Rik Vera, Nexxworks

Annie Vereecken, Biotechinvesteerder

Geert Vermeersch, voorzitter Fevia Vlaanderen / Colac

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud