opinie

Pardon my French

Te veel nutsdenken over het taalonderwijs sluit de deuren naar andere culturen.

Peter Hinssen stelt zich vragen bij het Frans als verplicht vak op school. Hij vraagt zich af of we onze kinderen nog per se acht jaar willen bezighouden en frustreren met een has-been. Hij haalt onder andere de prachtige vertalingen aan die de jongste tijd door artificiële intelligentie kunnen worden gemaakt.

We moeten inderdaad de affiniteit met de Romaanse cultuur stimuleren, maar het zijn net de talen die de deuren naar andere culturen openen.

Om die reden is Hinssen van mening dat het beter zou zijn van Frans een keuzevak te maken. In zijn argumentatie schuilt meteen de grote denkfout, namelijk de sterk utilitaristische visie op taal en onderwijs.

Taal is zo veel meer dan enkel en alleen een communicatief instrument. Het mysterie en de grammaticale complexiteit van een zin ontrafelen en analyseren kan voor iemand even leuk zijn als het oplossen van een sudoku, maar daarvoor is een dieper inzicht nodig. Daarnaast kan je ook de rijke Franse literatuur pas goed lezen en appreciëren als je voldoende kennis hebt van de taal.

De essentie

  • De auteurs
  • Michiel Wils is onderzoeker en trainer aan het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren van Thomas More-hogeschool. Elke Peters is professor taalkunde aan de KU Leuven.
  • De kwestie
  • Peter Hinssen vraagt zich af of Frans als verplicht taalvak nog nut heeft.
  • Het voorstel
  • Als we de brug tussen Vlaanderen en Wallonië echt willen restaureren, zoals Hinssen aangeeft, zetten we beter in op kwaliteitsvol talenonderwijs.

In plaats van Frans tot een keuzevak te reduceren is er net nood aan meer en effectiever talenonderwijs, misschien zelfs meer dan ooit in tijden waarin we in contact kunnen treden met de hele wereld, en daar maken woordenschat en grammatica deel van uit. Inzetten op bijvoorbeeld expliciet woordenschatonderwijs zal leiden tot een beter begrip, wat dan weer de motivatie van de leerlingen zal verhogen.    

Kennisbasis

We kunnen alleen maar akkoord gaan met het feit dat we de affiniteit met de Romaanse cultuur moeten stimuleren, maar het zijn net de talen die de deuren naar andere culturen openen. Door vreemde talen te leren, creëren we een gemeenschappelijke kennisbasis, waardoor de drempel wordt verlaagd om met elkaar in contact te treden met de kans op een beter wederzijds begrip. Als we de brug tussen Vlaanderen en Wallonië echt willen restaureren, zoals Hinssen aangeeft, dan zetten we beter in op kwaliteitsvol talenonderwijs.

We weten ondertussen ook uit onderzoek dat als leerlingen geen Frans op school krijgen, ze er ook nauwelijks mee in contact komen. Als ze het niet op school krijgen, komen ze misschien nooit meer met die taal in aanraking. Niet alleen voor de leerlingen is dat jammer, ook de arbeidsmarkt staat daar niet op te wachten. Die heeft nood aan goed opgeleide taalprofessionals. Het wordt voor bedrijven steeds moeilijker om profielen te vinden die voldoende bekwaam zijn in de verschillende landstalen. Als we dan toch in een nutsdenken vervallen, laat het dan zijn dat er net vraag is naar taalbollebozen.

De taak van het onderwijs is onze leerlingen breed te vormen zodat ze aan de slag kunnen gaan in deze multiculturele wereld. Een gedegen talenkennis opent alvast meer deuren. Effectief taalonderwijs kan ertoe leiden dat Frans geen has-been meer wordt, maar een will-be.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud