opinie

People, planet, profit bij elk bedrijf

Politicoloog, managing director bij Dentsu Consulting

People, planet, profit. Het worden voor bedrijven de belangrijkste drie P’s van de komende twee decennia. Enkele Belgische ondernemingen, waaronder Colruyt en JBC, gaan er al mee aan de slag. Bij de meeste blijft het oorverdovend stil.

Unilever wil binnen vijf jaar het gebruik van plastic verpakkingen halveren. Coca-Cola belooft in Europa jaarlijks 4.000 ton wegwerpplastic te besparen door zijn blikjes in karton te verpakken. Carlsberg presenteert twee prototypes van papieren bierflessen. Wat is er aan de hand? En waarom beweegt er zo weinig bij onze Belgische bedrijven?

©Tanguy van Eeckhoudt

De Amerikaanse econoom Milton Friedman schreef in 1970 dat de enige sociale verantwoordelijkheid van een bedrijf winstmaximalisatie is. Hij vernauwde de toen gangbare opvatting dat een bedrijf waarde moet creëren voor alle stakeholders - aandeelhouders, werknemers, maatschappij... - tot het creëren van waarde voor alleen de aandeelhouders.

Vandaag is er een kentering. De grote maatschappelijke uitdagingen maken het minder aanvaardbaar om je als bedrijf alleen op winstmaximalisatie te richten. De roep van aandeelhouders, werknemers, overheden en consumenten om duurzaamheid klinkt steeds luider. Profit is nog altijd het doel, maar het moet met respect voor people en planet.

Voor bedrijven worden die 3 P’s de belangrijkste sinds de vier - product, prijs, plaats, promotie - van de Amerikaanse marketinggoeroe Philip Kotler. En het is belangrijk dat elke CEO, financieel directeur en marketingdirecteur zich daarvan bewust is.

De consument zal duurzaamheid steeds meer belonen.

De overgang naar duurzaam ondernemen is een even fundamentele verandering als de digitalisering van de jongste twintig jaar. En als u dacht dat het tempo van de digitalisering hoog lag, zet u dan schrap, want deze verandering zal sneller gaan. Dat heeft alles te maken met de dubbele positie van de consument.

Aan de ene kant is de consument genadeloos. Bij elke nieuwe storm wordt de consensus over klimaatmaatregelen groter. Vandaag zegt 72 procent van de consumenten al duurzamer te kopen dan vijf jaar geleden. (Accenture, 2019) Dat percentage zal alleen maar stijgen.

Aan de andere kant voelt de consument zich ook gefrustreerd en hulpeloos. Er is tijd tot 2030 om de temperatuurstijging tot 1,5 graden te beperken. Alleen is er geen plan dat zegt wat moet gebeuren. Het vertrouwen in de overheden om dat plan te maken daalt elk jaar. Het vertrouwen in de bedrijven stijgt zienderogen: 76 procent van de bevolking kijkt naar de CEO’s om initiatief te nemen. De reden is simpel. Ondernemingen hebben het geld en de motivatie: overleven.

Als je als bedrijf resoluut de duurzame weg inslaat en een evenwicht zoekt tussen de belangen van al je stakeholders, zal de consument dat belonen met zijn portemonnee. Doe je aan ‘wokewashing’ - een lovenswaardige visie preken zonder ze toe te passen - dan word je ongenadig afgestraft. De digitalisering heeft de consumenten een luide stem gegeven, en we weten intussen dat ze die gebruiken.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud