opinie

Politieke risico's wereldeconomie nemen toe

Senior politiek analist bij ECR Research

Zijn de VS nog een veilige haven voor beleggers nu onzekerheid en onvoorspelbaarheid troef zijn? In elk geval is de kans op een recessie eind dit jaar of volgend jaar flink toegenomen.

De komende maanden doemen grote politieke risico’s op in Washington. Het Congres en het Witte Huis moeten het eens worden over een nieuwe (tijdelijke) begroting. Anders dreigen de deuren van Amerikaanse overheidsgebouwen en nationale parken weer dicht te gaan, zoals begin dit jaar ook al 35 dagen gebeurde.

©rv

Sinds het door Republikeinen geleide parlement in 2011 in de begrotingsonderhandelingen met de Democratische president Barack Obama tot de Budget Control Act kwam, zijn de onderhandelingen over de overheidsuitgaven ook een oefening in het voorkomen van enorme, automatische bezuinigingen. Als de onderhandelingen mislukken, wordt 71 miljard dollar gesneden in defensie en 55 miljard in sociale en andere uitgaven.

Een akkoord is waarschijnlijk, maar de meeste analisten hadden ook niet verwacht dat het begin dit jaar tot een shutdown zou komen. Bovendien is het politieke klimaat er niet beter op geworden.

25 procent van de Chinese export gaat naar de VS. Omgekeerd is dat slechts 8 procent.

Tegelijk met de begrotingsperikelen bereikt Amerika het wettelijk plafond van zijn ontleencapaciteit. In maart trad het schuldenplafond weer in werking en werd het direct weer aangetikt. Met speciale maatregelen voldoet het ministerie van Financiën nog aan zijn betalingsverplichtingen, maar in oktober of november is het uitgeteld. Dan moet het plafond naar omhoog, anders dreigen de VS hun financiële verplichtingen niet meer te kunnen voldoen.

De kans is klein, maar in het verleden versmolten de debatten over het schuldenplafond en de begroting regelmatig. Dat leidde in 1995 en 1996 tot shutdowns en in 2011 tot de ondoordachte Budget Control Act. De discussie over het schuldenplafond moet ernstig worden gevoerd.

Ongemakkelijk

Tegelijk lopen de mondiale handelsspanningen op. President Donald Trump ging weer een stap verder door importtarieven voor Mexicaanse goederen te koppelen aan de immigratie via Mexico. Steeds meer Republikeinse Congresleden voelen zich ongemakkelijk bij Trump, maar de gelederen blijven voldoende gesloten opdat de president grotendeels zijn gang kan gaan. Hij voelt zich machtig. Dat vindt hij ook ten aanzien van China. Volgens de cijfers lijkt China kwetsbaarder: 25 procent van zijn export gaat naar de VS terwijl slechts 8 procent van de Amerikaanse uitvoer naar China gaat. Bovendien maakt de totale export 20 procent uit van de Chinese economie en slechts 12 procent van de Amerikaanse.

De internationale productieketens zijn echter zodanig vervlochten dat de VS op veel manieren aan China gebonden zijn. Bovendien bezit China gigantische hoeveelheden Amerikaanse staatsobligaties die het als wapen kan gebruiken. Daarbij komt dat Trump zijn oren meer moet laten hangen naar zijn kiezers dan Xi Jinping dat moet naar Chinese burgers. Ook is het sentiment onder het Chinese volk regelmatig vijandiger tegenover Amerika dan tegenover Peking. Daarnaast kan Xi als sterke man moeilijk gezichtsverlies leiden en kan China makkelijker zijn economie stutten.

Het is lang niet zeker - zoals veel analisten denken - dat de Europese aandelen minder zullen presteren dan Amerikaanse

Politieke risico’s genoeg voor de Amerikaanse groei. Onzekerheid over de begroting, oplopende economische spanningen tussen grootmachten, geopolitieke strubbelingen - zoals Trumps harde lijn tegenover Iran en zijn botte opstelling tegenover bondgenoten - en weinig zicht op steun voor de economie via bijvoorbeeld grootschalige infrastructuurwerken.

Is het dan niet veiliger je geld naar Europa te brengen of in Europa te houden? Niet per se, denk aan de problemen in Italië en aan een Europese Centrale Bank die minder stimuleringsruimte heeft dan de Amerikaanse. Vanuit Washington worden de globalisering en de vrijhandel ondermijnd. Ter plekke dreigt de begroting te ontsporen. Vanuit politiek oogpunt kan het neerwaartse potentieel voor de euro tegenover de dollar beperkt zijn. Bovendien is lang niet zeker - zoals veel analisten denken - dat de Europese aandelen minder zullen presteren dan Amerikaanse.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud