opinie

Qatarese fata morgana

Energie-expert en CEO van Volt Energy

Juich, want onze energievoorziening is gered. Alle kerncentrales kunnen dicht tegen 2025, dankzij gascentrales. Toch voor wie gelooft in Qatarese en andere sprookjes.

Een tot nu onbekende partij wil in één klap 3.600 MW aan nieuwe gascentrales gaan bouwen in België. De reacties uit de politiek waren zeer positief en vanuit de ontwikkelaar kwamen ook ronduit euforische berichten.

De locaties zijn in kaart gebracht, de meer dan 2 miljard euro ligt klaar, subsidies zijn niet nodig, er is gas in overvloed en als klap op de vuurpijl deed men er nog een toetje slagroom bovenop door te verzekeren dat de centrales in de toekomst zeker geen CO2 gaan uitstoten.

Bij zoveel goed nieuws kunnen we alleen maar nederig het hoofd buigen en besluiten dat er wel degelijk supermannen en -vrouwen bestaan, en ik ga naarstig op zoek naar de opleiding en/of partners die hiervoor kunnen zorgen.

Gezien er een heus persbericht aan voorafging en er ook iemand beschikbaar was om alle vragen te beantwoorden, lijkt het allemaal goed voorbereid en staat men klaar om met de bouw van de acht centrales te beginnen.

Als men de aandacht wou trekken, is dat zeker gelukt, maar of het lokale stadsbestuur in een tweede fase vlotjes zal meewerken valt te betwijfelen

De realiteit is zoals steeds iets genuanceerder, of moeten we zeggen een karrevracht genuanceerder? Wim Dries, de burgemeester van Genk, viel nog net niet van zijn stoel toen hij het nieuws vernam via de media, want hij wist van niets. Het stadsbestuur ging er tot die dag vanuit dat de locatie, waar vroeger een andere elektriciteitscentrale werkzaam was geweest, zou gesloopt worden en de hele oppervlakte nieuwe bedrijvigheid zou aantrekken.

Als men de aandacht wou trekken, is dat zeker gelukt, maar of het lokale stadsbestuur in een tweede fase vlotjes zal meewerken valt toch enigszins te betwijfelen. Ik zou niet verrast zijn mocht het vergunningstraject, milieu- en bouwvergunning, in Genk geen wandeling in het spreekwoordelijke park worden. Zeker niet na de boude uitspraak van de ontwikkelaar die verzekert dat men gebetonneerde oplossingen heeft voor de uitstoot en afvang van CO2.

Methanol

Het valt te verwachten dat de vergunnende lokale overheid toch wel wat bewijs en garanties zal vragen voor deze stelling. De onderbouwing van de oplossing voor de afvang van CO2 werd langs de neus weg voorgesteld als een no-brainer: we maken er gewoon even methanol van - een procedé dat al in proefopstelling draait in de wereld, maar nog nergens op dergelijke schaal - als daar vraag voor is vanuit de markt. Geen vraag? Dan transporteren we de CO2 gewoon in boten naar Qatar en steken we het daar onder de grond. Ook hier is op dergelijke schaal nog nooit CO2 getransporteerd en het vloeibaar maken van CO2 in deze omvang zal toch een wereldrecord worden.

Dat het Qatarese gasbedrijf dat als leverancier voor het gas werd vernoemd nu ook nog ontkent iets te maken te hebben met dit initiatief, verwijst dit project eerder naar het rijk der fabelen dan naar een echte oplossing voor de vervanging van onze kerncentrales. De media zijn hier wel enigszins misleid en dat komt natuurlijk ook door de aard van het onderwerp, dat te technisch is. De kennis over onze sector is na alle (verkeerde) media-aandacht jammer genoeg nog niet veel groter geworden.

Ook voor de huidige eigenaar van de Belgische kerncentrales is duidelijkheid belangrijk, en dan vooral de bevestiging dat alle kerncentrales dicht gaan, zoals in de wet is opgenomen

Het is te hopen dat men in België binnen het half jaar een nieuwe regering heeft want ten laatste volgend jaar zal men concessies moeten toekennen om eind 2024 nog enige kans te maken om nieuwe centrales in dienst te nemen. Want of het nu voor het geheel of een deelvervanging is van de kerncentrales, er is aandacht en snelheid nodig.

Snel overgaan tot de orde van de dag is de boodschap, want anders zal België door gebrek aan opties geen enkele keuze meer hebben. Ook voor de huidige eigenaar van de Belgische kerncentrales is duidelijkheid belangrijk, en dan vooral de bevestiging dat alle kerncentrales dicht gaan, zoals in de wet is opgenomen. Investeren in decennia oude kerntechnologie is verloren tijd en geld. De technologie en de markt zijn sindsdien enorm gewijzigd, en oplossingen van gisteren leggen een enorme hypotheek op investeringen van morgen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud