Redding banken zaait kiemen voor volgende crisis

-- Door zonder veel voorwaarden extra liquiditeiten in het financiële systeem te pompen, verzuimen de centrale banken sommige banken te straffen voor hun roekeloze gedrag. Die coulante houding van de centrale banken draagt de kiemen in zich voor een volgende financiële crisis.