opinie

Ronnie Leten: 'België moet dringend kiezen voor 5G'

Om competitiever te worden is het cruciaal dat België 5G installeert. Politieke onenigheid over de veiling ervoor houdt dat echter tegen. Waarom laten we de veiling niet voor wat ze is, zodat we meteen kunnen investeren in de infrastructuur?

Of het nu gaat om slimme steden, zelfrijdende auto’s, het industriële internet, robotchirurgie, virtuele realiteit of draadloos internet, de komst van de netwerkinfrastructuur 5G zal onze manier van leven, werken en communiceren veranderen. Een enorm scala aan technologieën en diensten wordt door 5G met elkaar verbonden, wat een platform voor innovatie creëert. Dat staat ten dienste van ons allemaal: consumenten, overheid, onderwijs en ondernemingen. 5G is de infrastructuur die mee de basis vormt voor toekomstige welvaart.

5G is de infrastructuur van de toekomst. Dus als we niet mee zijn, heeft dat een invloed op de investeringen.

Nieuwe technologie creëert nieuwe kansen en dus nieuwe bedrijven. Landen als de VS, Zwitserland en Zuid-Korea begrijpen dat maar al te goed. Zij grijpen nieuwe technologische ontwikkelingen dan ook met beide handen aan. En dat loont. Want pioniers in digitale ontwikkelingen vind je vooral daar.

Leidersrol

Nochtans moet België niet onderdoen voor de technologiebedrijven die aan de andere kant van de wereld als paddenstoelen uit de grond schieten. Ook bij ons worden fantastische ideeën geboren die een meerwaarde bieden voor de maatschappij en de Belgische industrie. Maar als wij onze leidersrol willen uitspelen, moeten bedrijven hun ideeën ook kunnen uiten. Competitieve bedrijven hebben een maatschappij nodig waar de infrastructuur competitief is.

Wijs het 5G-spectrum gewoon toe aan de bestaande telecomoperatoren, zonder vooraf betalingen te vragen.

Het gekibbel over welk gewest welke opbrengsten kan halen uit het nieuwe 5G-netwerk helpt onze economie in haar geheel in ieder geval niet vooruit. De prioriteit moet zijn om zo snel mogelijk een topcommunicatie-infrastructuur te hebben en nog efficiënter vooruit te gaan.

Laat ons niet blijven discussiëren over of er al dan niet een vierde operator op de Belgische markt komt en al helemaal niet over hoe het spectrum geveild wordt en in hoeveel loten. Wijs het 5G-spectrum gewoon toe aan de bestaande telecomoperatoren, zonder vooraf betalingen te vragen. Zo laten we hen toe om dat niet-geïnvesteerde geld optimaal te investeren in de uitrol van hun infrastructuur. Dat leidt sneller tot een topnetwerk dat de bedrijven hier optimaal kunnen gebruiken.

Niet uit de boot vallen

Bovendien wordt de discussie over de verdeling van het geld dan overbodig. De zogezegd gemiste inkomsten van de spectrumverdeling halen we later in met de vennootschapsbelasting op de gemaakte winsten van onze competitieve bedrijven.

Het gekibbel over welk gewest welke opbrengsten kan halen uit het nieuwe 5G-netwerk helpt onze economie niet vooruit.

Het zal aan de nieuwe minister van Telecom zijn om van 5G meteen een realiteit te maken. 5G is de infrastructuur van de toekomst. Dus als we niet mee zijn, heeft dat een invloed op de investeringen. Laat het financiële gebekvecht over de verdeling van de inkomsten uit de veiling van 5G-frequenties nu maar ophouden en laat ons de implementatie niet opnieuw op de lange baan schuiven. Als België niet uit de boot wil vallen, moet het dringend werk maken van de uitrol van 5G. Anders dreigen we alweer een belangrijke digitale evolutie te missen. En dat zal ons duur komen te staan.

Lees verder

Tijd Connect