Samenleven in diversiteit is een werkwoord

----Onze samenleving bevindt zich op een keerpunt. Daarom wil ik ruimer dan in het Vlaams Parlement stilstaan bij de visie en de acties van de Vlaamse regering ten aanzien van wat 'de samenlevingsproblemen' wordt genoemd. De motieven van de daders van blinde agressie zijn ongetwijfeld persoonlijk en complex, maar die misdaden houden ook een taakstelling voor de overheid en de samenleving in.