Schaf de kabinetten af

In haast alle landen regeren ministers zonder kabinetten. Vlaanderen kan en moet bewijzen dat het dat ook kan. Er doet zich nu een unieke kans voor.