column

Schenk eens een Tesla

Neem de vermaledijde fiscale kaasroute en je wordt overladen met alle zonden van Israël, terwijl je net hetzelfde doet als wie met een elektrische wagen rijdt: gebruikmaken van een mogelijkheid die de fiscus biedt.

In Vlaanderen zijn elektrische auto’s vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting. Hoe vaak lees je kritiek dat een Tesla-rijder belastingen omzeilt? Dat de eigenaar van een Nissan Leaf een ontsnappingsroute neemt? De bestuurder van een Renault Zoë door een achterpoortje rijdt? De bezitter van een Audi e-tron niet solidair is?

Als je al kritiek leest op dit fiscale douceurtje, dan is die gericht naar de overheid, die deze maatregel invoerde. Het is niet aan de overheid om een pseudogroene patserbak van iemand die geld genoeg heeft te sponsoren.

Eén slogan die telkens weer opduikt als het gaat over de erfbelasting klopt helemaal niet: dat het de grote vermogens met dure adviseurs zijn die niets betalen en dat het de ‘onwetende’ middenklasse is die het gelag betaalt.

Hoe anders is de toon in de berichtgeving over de mogelijke afschaffing van de kaasroute. De burger die deze route neemt wordt overladen met alle fiscale zonden van Israël, terwijl hij net hetzelfde doet als de elektrische rijder. Hij maakt gebruik van een keuze die de fiscus hem biedt, en dat al vele tientallen jaren lang.

Kloof

Valt er dan niets te zeggen over onze erf- en schenkbelasting? Zeer zeker. Zo kan je je vragen stellen over de gigantische kloof tussen de tarieven van de erf- en schenkbelasting, zeker voor verre familie en vrienden. Je zou de Vlaamse onbeperkte vrijstelling van erfbelasting die geldt tussen partners voor de gezinswoning kunnen beperken tot een bepaald plafond.

En moet het gunstregime voor aandelen van een familiale vennootschap onbeperkt behouden blijven? Is een tarief van 55 procent tussen broer en zus vanaf 75.000 euro nog een belasting te noemen of is dat eerder een uitzonderlijke confiscatie in vredestijd?

Maar één slogan die telkens weer opduikt als het gaat over de erfbelasting klopt helemaal niet: dat het de grote vermogens met dure adviseurs zijn die niets betalen en dat het de ‘onwetende’ middenklasse is die het gelag betaalt.

Persoonlijkheid

Mijn ervaring is dat iedereen stilaan wel weet dat de erfbelasting hoog oploopt en ook weet dat het doorgeven van vermogen tijdens je leven (schenken) veel voordeliger is dan te wachten tot je laatste zucht (erven). Welnu, de keuze welke route je neemt, hangt niet af van financiële parameters (de grootte van je vermogen) maar wel van je persoonlijkheid. Hoe sta je tegenover loslaten, geld, familie, dood, verarmingsangst, doorgeven?

Er zijn dus zeer vermogende mensen die niets regelen en wier erfgenamen de volle pot betalen, maar er zijn ook middenklassegezinnen die ervoor zorgen dat hun beperkte vermogen belastingvrij wordt doorgegeven.

Budgettaire doping

Wat in de discussie over eerlijke erf- en schenkfiscaliteit trouwens bijna nooit aan bod komt, is het feit dat Vlaanderen op dit moment op budgettaire doping rijdt. Sinds het verlagen van de schenkbelasting voor roerende goederen in 2004, maar zeker sinds de forse verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen in 2015, eet de Vlaamse regering van twee walletjes. Ze int zoals vanouds de erfbelasting bij elk overlijden, maar bovendien int ze ook de schenkbelasting van iedere senior die tijdig schenkt. De inkomsten gaan door het dak.

Dit is echter zelfbedrog, want men ruilt een latere, hogere erfbelasting voor een onmiddellijke, lagere schenkbelasting. Men maakt zichzelf wijs dat men meer ontvangt maar eigenlijk ontvangt men minder, maar wel eerder. Ooit komt natuurlijk het kantelmoment, wanneer de eerste generatie die alles wegschonk overlijdt en er geen erfbelasting meer te innen valt. Ik vind dit misdadige kortzichtigheid.

Idealiter beginnen we helemaal opnieuw met een wit blad en stellen we ons als maatschappij een paar (ethische) vragen. Moet er wel een belasting komen op het doorgeven van reeds belast vermogen? Zo ja, moet er een verschil zijn in tarief tussen doorgeven bij leven en doorgeven bij overlijden? Kiezen we voor vlakke of progressieve tarieven? Maakt het uit van wie je wat krijgt? Maakt het uit wat je krijgt? Dit wordt een mooie rit. Wie start de motor?

Lees verder

Gesponsorde inhoud