Schijnzelfstandigen: een stap vooruit

De federale regering heeft vorige week een voorstel goedgekeurd om de schijnzelfstandigheid aan te pakken. Het voorstel is een stap in de goede richting maar er zijn nog enkele op te lossen problemen.