opinie

Scholen lijden onder te veel smartphonedrukte

Lid directieteam Sint-Jozefcollege in Turnhout

De opmars van de smartphone is niet meer te stuiten en dus versoepelen heel wat scholen hun smartphonebeleid. Ten onrechte. Net zoals een cola- of sigarettenautomaat hoort een smartphone er niet thuis.

Door Philip Brinckman, lid van het directiecomité van het Sint-Jozefcollege in Turnhout

Met de komst van een nieuwe smartphone (de iPhone 7) zullen sommige jongeren de druk voelen toenemen om het hebbedingetje van enkele honderden euro’s aan te schaffen. Ook de scholen voelen deze druk. Moeten leerlingen tijdens de schooluren vrije toegang krijgen tot internet? Het komt te weinig in het nieuws, maar teveel schermtijd verhoogt de concentratie en het leervermogen niet. Toch versoepelen heel wat scholen hun smartphonebeleid, want de opmars van de smartphone zou niet meer te stoppen zijn.

Frisdrank is overal, maar daarom moet een school toch geen frisdrankautomaat plaatsen?

Frisdrank is overal, maar daarom moet een school toch geen frisdrankautomaat plaatsen? Integendeel. Een school moet leerlingen leren dat frisdrank ongezond is en met mate gedronken moet worden. Het signaal op veel scholen is dan ook: geen frisdrankautomaat op de speelplaats. Het opvoedingsklimaat van de school heeft hier een belangrijke signaalfunctie.

Schade

De wetenschappelijke studies over het misbruik van de smartphone vliegen ons om de oren; boeken over het smartphonemisbruik liggen in iedere boekhandel. Toch miskennen heel wat mensen de alarmkreet. Te veel smartphonegebruik en gamen berokkent het tienerbrein en -lichaam veel schade. Je beweegt minder, krijgt lichamelijke letsels, je concentratie neemt af en je inleefvermogen vermindert.

Een aantal onderzoekers wijst erop dat kinderen die vooral via schermen communiceren niet meer leren om bijvoorbeeld de aangezichtssignalen te interpreteren. Ze kunnen niet zien of iemand verdrietig is en schatten slechter in wat op het gelaat van de ander te lezen valt. Ze hebben smileys nodig om hun emoties uit te drukken.

Kinderen hebben recht op ouders en opvoeders die moedig genoeg zijn om beslissingen te nemen over wat gezond en ongezond is

Natuurlijk willen tieners meer op hun smartphone vertoeven. Ze zijn immers gezond nieuwsgierig. Daar is niets op tegen. De smartphone is een speelautomaat binnen handbereik. Aan zichzelf overgelaten willen tieners dan ook voortdurend online zijn. Ze verspillen zo immens veel tijd en hun aandacht raakt versnipperd. Ze hebben steun nodig om in te gaan tegen hun spontane reflexen. Het is dan ook teleurstellend dat veel volwassenen, ouders en scholen, dit sportieve ‘gevecht’ met de tieners niet meer aandurven. Veel volwassenen halen de schouders op of steken de handen in de hoogte en geven zich over. Jammer.

Ouders

Als school mogen we het net niét opgeven. Naast het gezin is de school de opvoedingsplaats bij uitstek. Scholen moeten de ouders bijstaan, ook in hun smartphoneworsteling. Kinderen hebben recht op ouders en opvoeders die moedig genoeg zijn om beslissingen te nemen over wat gezond en ongezond is. Tieners mogen een andere mening hebben en we moeten deze mening ernstig nemen, maar tieners hoeven niet over alles het laatste woord te hebben. Zeker niet over de smartphone.

Teveel smartphonegebruik en gamen berokkent het tienerbrein en -lichaam veel schade

Zoals een cola- of sigarettenautomaat niet thuishoort op een school, zo hoort een smartphone er niet thuis, omdat hij wegloopt met de concentratie en het inleefvermogen van onze jongeren. Kinderen met een smartphone zijn nooit meer gerust en focussen zich minder.

Proficiat aan alle ouders, leerkrachten en directies die bezorgd, maar moedig de strijd verder zetten. Wees gerust: wij zijn niet ouderwets. We zijn onze tijd vooruit. Herinner u de scholen die meenden hip te zijn door frisdrankautomaten op hun speelplaats te plaatsen. Veel directies willen ze nu om gezondheidsredenen kwijt, maar vrezen verzet van de leerlingen die al suikerverslaafd zijn.

De school moet een vrijplaats zijn waar geleerd en geleefd wordt met de blik op elkaar, op het verleden en op de toekomst gericht. Het gelaat van de leraar die boeiend les geeft, in 40 ogen kijkt en ziet of de vonk overslaat. Het gelaat van de medeleerling vraagt explorerende ogen, van aangezicht tot aangezicht.

Borgs

Star Trek, de populaire sciencefictionreeks die zich afspeelt in de 24ste eeuw, voorspelde al de komst van halftechnologische wezens, de Borgs. Deze Borgs probeerden via hun Cube de mensen te assimileren en zo hun individualiteit te ontvreemden.

Als de volwassenwereld met oordopjes in de oren en met de handen in de hoogte blijft staan, zullen in de toekomst heel veel kinderen en leerlingen zich laten assimileren door deze slimme technologie. Zij zullen de smartphone niet gebruiken, maar het zal de smartphone zijn die onze zogezegde smartkids gebruikt.

Laten we zoals kapitein Picard van het sterrenschip Enterprise moedig zijn en onze kinderen een verhaal van echte verbinding vertellen. Wees gerust: kapitein Picard is niet ouderwets. Integendeel, hij is zijn tijd eeuwen vooruit. Zoek maar eens op. 

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud