opinie

Sluit die stikstofdoos van Pandora zo snel mogelijk

In de huidige regeling voor de stikstofuitstoot is onduidelijkheid troef. De Vlaamse regering moet snel een regeling uitwerken die iedereen zekerheid biedt.

De Bond Beter Leefmilieu trekt ten strijde tegen de vergunningsaanvraag van de olieraffinaderij Total in Antwerpen. Volgens de BBL is de uitstoot van stikstof een reden om geen vergunning toe te kennen. Zonder een uitspraak te doen over dit dossier is het een symptoom van de huidige onduidelijkheid in het stikstofverhaal. En ja, de weigering van de vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde ligt aan de basis daarvan.

De huidige regeling is erg vatbaar voor aanvallen op basis van het gelijkheidsbeginsel.

Het voorlopige stikstofkader ligt vast in een ministeriële instructie. Vanaf de eerste dag werd die instructie echter gecontesteerd. Er werd immers een verschil gemaakt tussen de uitstoot van ammoniak (waarvoor vooral de landbouw verantwoordelijk is) en de uitstoot van NOx (waarvoor vooral de industrie en het verkeer verantwoordelijk zijn). Die discrepantie kan politiek en maatschappelijk misschien verdedigd worden, maar maakt de regeling erg vatbaar voor aanvallen op basis van het gelijkheidsbeginsel.

De essentie
  • De auteurs
  • Steven Coenegrachts is Vlaams Parlementslid en Willem-Frederik Schiltz is Vlaams fractieleider (Open VLD).
  • De kwestie
  • De huidige regeling voor de stikstofuitstoot zoals vervat in de ministeriële instructie is veel te onduidelijk en laat ruimte voor verschillende interpretaties.
  • Het voorstel
  • De Vlaamse regering moet dringend een definitief en voor iedereen duidelijk kader uitwerken.

Bij de weigering van de vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde bleek dat bepaalde onderdelen in de ministeriële instructie door verschillende partijen anders werden geïnterpreteerd. Meer zelfs, dat bepaalde onderdelen in de instructie nog onvoldoende waren uitgewerkt. Dat leidt vooral tot veel onzekerheid bij de vergunningaanvragers. Voor andere belangengroepen is het dan weer een welkome aanleiding om vergunningen aan te vechten en tegen te houden.

Snelheid

De Bond Beter Leefmilieu haalt in zijn bezwaar tegen Total aan dat het bedrijf niet gebruikmaakt van de best beschikbare technologie (BBT) om NOx uit de uitgestoten lucht te halen. Die BBT produceert echter wel ammoniak, een andere stikstof, waar een andere groep zich ongetwijfeld tegen zou verzetten.

Eén ding staat als een paal boven water: de huidige situatie knaagt aan het ondernemersvertrouwen en op termijn dus ook aan de investeringen en de jobcreatie. De Vlaamse regering moet echt snelheid maken bij het uitwerken van een definitief stikstofkader en niet alleen wegens een terechte bezorgdheid voor onze natuur.

Een duidelijk kader geeft iedereen, ongeacht de economische sector, het nodige vertrouwen om te investeren en een onderneming uit te bouwen. Alleen zo heeft jong en innovatief ondernemerschap in Vlaanderen een toekomst. Het biedt bedrijven investeringszekerheid en versterkt de werkgelegenheid.

Daarnaast zal de omslag naar een duurzame industrie nog een forse transitie vereisen. Maar dan moet de overheid zich wel een betrouwbare partner tonen. We hebben dan ook geen tijd te verliezen. Sluit die doos van Pandora alstublieft zo snel mogelijk.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.