opinie

Sluiting klassen dreigt opnieuw te worden afgeschoven op economie

Dat er geen structurele plannen voor opvang worden uitgetekend, schaadt de economie.

De parlementaire commissie voor Sociale Zaken buigt zich deze weken over een mogelijke verlenging van het corona-ouderschapsverlof. Dat ouderschapsverlof loopt tot woensdag 30 september. De problematiek die op tafel ligt, zo bleek althans uit de commissievergadering van 23 september, is dat ouders plots geconfronteerd worden met klassen of scholen die dichtgaan omwille van een besmetting op school.

Louis Warlop ©Triptyque

Het woord ‘plots’ is belangrijk, want dat geeft aan dat het om een onvoorzienbare omstandigheid zou gaan. Nee dus, want al sinds midden maart weten we dat klassen en scholen kunnen sluiten. We weten ook dat deze sluiting ouders, en voornamelijk moeders, dwingt om thuis te blijven. Dit levert heel wat problemen op voor hun tewerkstelling en de arbeidsorganisatie van de ondernemingen.

Dat hier bij de plannen voor de heropstart van de scholen geen rekening mee is gehouden, doet de wenkbrauwen fronsen. De economie wordt geschaad omdat er geen structurele plannen voor opvang worden uitgetekend.

Het gebrek aan opvang voor de kinderen bemoeilijkt niet enkel het economisch herstel, maar ook de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt.

De ondernemingen zitten met de handen in het haar. De reorganisatie van bureaus en productielijnen in functie van de sanitaire maatregelen, telewerk, tijdelijke werkloosheid en niet in het minst het corona-ouderschapsverlof zet een enorme druk op werkgevers om het werk georganiseerd te krijgen. Door die verschillende stelsels is tot op vandaag minder gebruik gemaakt van de jaarlijkse vakantie en is ook veel inhaalrust blijven staan. Werknemers moeten die rustdagen opnemen voor het einde van het jaar. Tegelijkertijd willen ondernemingen een doorstart nemen om toch nog iets te maken van het 4de kwartaal. Een extra verlofstelsel zal hier niet toe bijdragen.

Hanne De Roo ©Triptyque

Als we deze problematiek samen bekijken met de uiterst negatieve economische vooruitzichten - het Federaal Planbureau berekende al dat ons een faillissementsgolf boven het hoofd hangt met een mogelijk verlies van 82.000 jobs - is het des te stuitender dat in het parlement een voorstel voorligt waarbij het akkoord van de werkgever niet meer nodig zou zijn.

Uiteraard stelt er zich een probleem als de school dichtgaat en een ouder geen opvang heeft voor het kind, maar dat het corona-ouderschapsverlof tot op heden geen recht is van de werknemer, zorgt er wel voor dat er haalbare afspraken kunnen worden gemaakt tussen werkgever en werknemer. Als een klas bijvoorbeeld voor 7 dagen wordt gesloten, stelt er zich een overmachtssituatie voor de eerste en tweede dag, maar vanaf de derde dag zijn er misschien andere oplossingen denkbaar, zowel in de professionele als de privésfeer.

Druk op vrouwen

Een ander belangrijk punt is dat het corona-ouderschapsverlof voornamelijk een vrouwenkwestie is. De cijfers van de RVA leren ons dat 70% van de ouders die het corona-ouderschapsverlof heeft opgenomen een vrouw is. Een stelsel dat de zorg voor de kinderen uitsluitend bij de ouders legt, legt de druk de facto voornamelijk op de moeders. Dit zien we jammer genoeg ook bij andere verlofstelsels. Zo bemoeilijkt het gebrek aan opvang voor de kinderen niet enkel het economisch herstel, maar ook de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt.

Gezien de uiterst negatieve economische vooruitzichten is het des te stuitender dat in het parlement een voorstel voorligt waarbij het akkoord van de werkgever niet meer nodig zou zijn.

In het parlement dienden verschillende partijen wel 40 amendementen op het wetsvoorstel in. Dat maakt het bijzonder waarschijnlijk dat er uiteindelijk een compromis zal worden gevonden. Op zeer korte termijn lijkt het niet haalbaar om op regionaal en lokaal niveau in de noodzakelijke opvang te voorzien, maar zo’n oplossing begint men vandaag alvast best uit te werken. We moeten de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om het economisch weefsel niet verder aan te tasten.

Louis Warlop en Hanne De Roo

Experten sociaal recht VBO

Lees verder

Gesponsorde inhoud