opinie

SOS luchtvaart

De noodklok voor onze luchthavenbedrijven en luchtvaartmaatschappijen luidt oorverdovend. Vermijd dat gezonde bedrijven onderuit gaan, laat tijdelijke werkloosheid en andere maatregelen langer gelden en hou de logistieke keten in stand.

De internationale luchtvaart is een van de meest getroffen economische activiteiten in de coronacrisis en raakt wellicht als een van de laatste uit het dal. Tal van bedrijven dreigen de eindmeet niet te halen, geveld door het ongeziene gewicht en de duur van deze crisis.

We moeten absoluut vermijden dat de coronacrisis de luchthaven een hartinfarct met onherstelbare schade bezorgt.

Ook voor onze luchthavens, in het bijzonder de nationale luchthaven Brussels Airport, en luchtvaartmaatschappijen luidt de noodklok oorverdovend. De luchthaven is nog open, maar je moet er zoeken naar een handvol passagiers. Veel vrachtvervoer dat normaal meegaat in de buik van passagiersvliegtuigen, moet mee in vrachtvliegtuigen of met repatriëringsvluchten.

De corona-aanslag op Brussels Airport treft de economie in het hart. Na de haven van Antwerpen is de nationale luchthaven de grootste economische motor van ons land. Goed voor 24.000 directe en 40.000 indirecte jobs en een toegevoegde waarde van 3,2 miljard euro. Brussels Airlines staat voor duizenden directe en een veelvoud aan indirecte jobs en is een cruciale speler in de hub van Brussels Airport. Ook luchtvaartmaatschappij TUI is een belangrijke jobmotor. Tienduizenden gezinnen verwerven dankzij de activiteiten op de luchthaven een inkomen, niet alleen in Vlaanderen maar ook steeds meer in Brussel en Wallonië.

Hefboom

De nationale luchthaven vormt bovendien een enorme hefboom voor onze hele economie. In de logistieke ketting die onze industrie doet draaien is zij een onmisbare schakel. Ze verzekert de internationale connectiviteit van ons land, en die van Brussel als Europese hoofdstad. Voor een kleine, open economie die leeft van internationale handel en investeringen en haar centrale positie in Europa, is onze luchthaven een levensader.

We moeten absoluut vermijden dat de coronacrisis de luchthaven een hartinfarct met onherstelbare schade bezorgt. Na corona moet de luchthaven er weer staan, om haar rol als motor van de economie weer voluit te spelen.

Wanneer internationale verbindingen samen met de betrokken luchthavenbedrijven verloren gaan, kunnen die definitief verloren zijn en worden overgenomen door naburige landen.

Daarom slaken wij, bedrijfsleiders uit de brede luchthavencommunity, deze noodkreet en roepen we de beleidsverantwoordelijken op passend bij te dragen tot het vrijwaren van de strategische rol van de luchthaven. Met oog voor alle dimensies: passagiersvervoer, vrachtvervoer, verzekeren van logistieke ketens en internationale connectiviteit, voor heel onze industrie en diensten. We geven een paar prioritaire aandachtspunten.

Ten eerste komt het er op aan te vermijden dat gezonde luchthavenbedrijven door de crisis dusdanig in financiële ademnood komen dat ze onderuit gaan. Zoniet dreigt voor de internationale positie van onze luchthaven onherstelbare schade. De kans is groot dat de verbindingen die met de betrokken luchthavenbedrijven verloren gaan, definitief verloren zijn en worden overgenomen door naburige landen.

Lame ducks

We moeten er ten tweede over waken dat de bedrijven die in grote mate afhankelijk zijn van de luchtvaart niet als 'lame ducks' uit deze crisis komen, waardoor ze de internationale concurrentie niet langer aankunnen. De luchtvaart staat helemaal achteraan in de rij van herop te starten activiteiten. De betrokken bedrijven moeten de crisis het langst ondergaan. Het duurt nog maanden voor ze weer volledig aan de slag kunnen en hun inkomsten op peil brengen. Voor hen is het van levensbelang om, zolang de luchtvaart in crisismodus blijft en dus veel langer dan de termijn die nu geldt, een beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid en andere noodmaatregelen. Het alternatief is een dreigende ontslagronde en een definitieve krimp van de activiteiten.

Het vervoer van alle soorten luchtvracht moet op de luchthaven kunnen verdergezet worden. Het gaat om de bescherming van de hele supply chain in Vlaanderen.

Een derde prioriteit is het verzekeren van de logistieke keten. Dat geldt niet alleen voor kritieke goederen in het kader van de coronacrisis, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en voeding, maar voor het vervoer van alle soorten luchtvracht. Het gaat om de bescherming van de hele supply chain in Vlaanderen. De hele keten moet op een efficiëntie manier verankerd zijn. Geen performante industrie zonder een performante logistiek, waarin luchttransport een essentiële schakel vormt. 

Bij deze prioritaire bekommernissen moet zeker aandacht gaan naar een goede balans tussen de nood aan veiligheid en de zorg voor gezondheid, en het verzekeren van noodzakelijke activiteiten. Aan de betrokkenen om dat verder uit te werken.

Voor een bij uitstek internationale activiteit heeft ons land niet alle sleutels in handen. Een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam herstel van de internationale luchtvaart, en dus onze nationale luchthaven, zijn de internationale afspraken over luchttrafiek. Het is cruciaal dat minstens op het niveau van de EU, en liefst internationaal, gestandaardiseerde afspraken worden gemaakt in de strijd tegen corona in de luchtvaart. Het huidige lappendeken van nationale beperkingen schept veel onzekerheid en verwarring, die meer verlamt dan nodig. Een internationaal gecoördineerde aanpak van de luchttrafiek en de afbouw van de restricties kan de impact van de crisis inperken en verkorten. Onze regering moet daarin een voortrekker zijn op de Europese scène.

Door Arnaud Feist (CEO Brussels Airport Company), Benny Smets (Managing director Ninatrans), Des Pierce (Managing Director DHL Aviation), Dieter Vranckx (CEO Brussels Airlines), Elie Bruyninckx (CEO TUI Western Region), Hans Maertens (Gedelegeerd Bestuurder Voka), Koen Maerevoet (CEO KPMG België), Kris Cloots (CEO & Country Manager, ISS Belux), Luc Jacobs (Managing Director DHL Global Forwarding), Luc Priem (Managing Director a.i. G4S Belgium, Luxembourg & France), Marc Claesen (Senior VP Commercial EMEAA Legal Representative Belgium & The Netherlands, WFS), Patrick Minsart (General Manager Aviapartner Cargo), Steven Polmans (Voorzitter Air Cargo Belgium), Stef Vanbinst (Managing Director dnata Belgium), Thierry Miremont (CEO Swissport Belgium).

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.