start-ups opinie

Stille discriminatie vrouwen in wereld van de start-ups is onlogisch

Niettegenstaande start-ups geleid door vrouwen beter presteren, halen vrouwen minder financiering op voor hun start-up dan mannen. Tegen die behoorlijk scheefgetrokken toestand komt er gelukkig een tegenbeweging op gang.

Door Sofie Verhalle, freelance digitaal communicator, social media-expert en veranderingsbegeleider. Ze helpt bedrijven, teams en organisaties om meer te halen uit hun digitale communicatie

Het debat over de discriminatie van vrouwen in de bedrijfswereld gaat vaak over de loonkloof. Er is echter ook een minder gekende discriminatie in bedrijven, meer specifiek in start-ups. Startende ondernemingen met vrouwen als founder halen minder geld op bij investeerders dan hun mannelijke tegenhangers.

©RV DOC

Zo is 92 procent van de investeerders mannen en ging slechts 2% van het investeringskapitaal naar vrouwen (2017, Techcrunch). Terwijl in de VS 10 à 15% van de start-ups door vrouwen worden geleid Wereldwijd ligt dat cijfer trouwens op 15,8%.

Dat is een behoorlijke scheefgetrokken situatie. Waarom halen vrouwen minder vaak kapitaal op? Enkele mogelijke en plausibele redenen:

1. Vrouwen moeten zich harder bewijzen bij een pitch en het verdedigen van hun businessplan. Ze krijgen vaak andere vragen voorgeschoteld dan hun mannelijke tegenhangers. Er wordt vaker getwijfeld aan hun technische of financiële kennis.

2. Vrouwen zijn voorzichtiger als het op financiële prognoses aankomt. Mannen zullen sneller oversellen.

3. Een deel van de vrouwelijke (co-)founders richten zich met hun product op vrouwen als doelgroep. Een product en een doelgroep waar mannelijke investeerders minder vertrouwd mee zijn en waardoor ze veel meer overtuigingskracht aan de dag moeten leggen om daar geld voor te kunnen ophalen.

4. Meer dan 90% van de venturekapitalisten in de Verenigde Staten zijn mannen (studie California Institute of Technology). Zoals aangehaald hierboven: je investeert gemakkelijker in iets wat je kent. Meer vrouwen als investeerders zou betekenen dat er meer in vrouwen geïnvesteerd wordt.

Paradox

De paradox - of de trieste waarheid, zo u wil - is dat start-ups gerund door vrouwen het beter doen (onderzoek The Boston Consulting Group). Waarom doen vrouwen het beter? Ik heb daar - voorlopig - geen harde data voor gevonden. Wel veel interpretaties en gevolgtrekkingen, die ik grotendeels kan volgen. Het magazine Quartz  suggereert dat de zwaktes als sterktes kunnen dienen:

1. Hoe meer tegenwind om je plan te verkopen, hoe meer je je pitch en business plan verfijnt en verbetert. Dat kan zorgen voor betere resultaten eens je op volle toeren draait.

2. Als je voorzichtige financiële prognoses maakt, kan dat erop wijzen dat je ook verantwoord financiële beslissingen neemt.

3. Hoe minder een mannelijke investeerder weet van een product gericht op een vrouwelijke doelgroep, hoe meer je je als vrouwelijke oprichter als expert kunt positioneren in een markt die misschien onontgonnen mogelijkheden biedt.

Of hoe ieder nadeel zijn voordeel heeft. Of hoe die vrouwen van de nood een deugd maken. Wat geen pleidooi mag zijn om die nadelen in stand te houden.

Tegenbeweging

Tegen dat overwicht aan mannelijke investeerders zijn er gelukkig tegenbewegingen aan de gang. ‘Gelukkig’, niet omdat ik vind dat mannen geen investeerder mogen zijn, maar omdat diversiteit een goede zaak is, omdat investeren in start-ups geleid door vrouwen financieel voordelig kan zijn, omdat het de economie ten goede komt.

Zo richtte de Amerikaanse Arlan Hamilton Backstage Capital op, een ondernemingsfonds voor 'ondergewaardeerde' oprichters. Ondergewaardeerd betekent concreet: niet de meerderheid, dus niet de blanke man tussen de 25 en 40 jaar maar wel vrouwen, mensen uit de LGBTQ+ gemeenschap, mensen die niet blank zijn. De uitstekende podcast StartUp wijdde een reeks aan Arlan en Backstage Capital. Zeer aan te bevelen.

Vandendriessche

Er zijn nog initiatieven: The Helm, Halogen Ventures en XFactor Ventures om er drie te noemen. Je kunt die trouwens opzoeken in de  database van Crunchbase.

Het is interessant te zien dat er net in die niet-klassieke investeringsfondsen diversiteit valt waar te nemen

In Nederland is er Karmijn Kapitaal, een investeringsfonds ‘dat investeert in bedrijven die worden geleid door vrouwen en mannen’.

Dichter bij huis richtte Conny Vandendriessche 'We are Jane' op, een investeringsfonds voor jonge groeibedrijven met een vrouwelijke CEO of eigenaar. Ze noemt haar bedrijf een 'sisterhood'.

Het is een toe te juichen kentering. Het is ook interessant te zien dat er net in die niet-klassieke investeringsfondsen diversiteit valt waar te nemen.

Vooroordelen

Het valt me op in de artikels en onderzoeken die ik lees dat de discriminatie niet noodzakelijk bewust gebeurt. Ze stoelt vaak op vooroordelen, en dat zowel bij mannen als vrouwen. We nemen zaken voor waar aan omdat ze ‘nu eenmaal zo zijn’ in onze omgeving, omdat we ze meekregen bij de opvoeding of omdat in onze omgeving tegenstemmen ontbreken. Ook mij zijn de mechanismen pas duidelijk geworden door erover te lezen en er verder onderzoek naar te doen.

De discriminatie blootleggen en erkennen is een manier om ze vervolgens genadeloos te kunnen counteren, of je nu man, vrouw, investeerder, founder of journalist bent.

Lees verder

Gesponsorde inhoud