opinie

Taxshift maakt werken interessanter en daar is het om te doen

De taxshift is niet alleen goed voor de werkgevers. Wie werkt, heeft het beter. Wie werkt, heeft meer koopkracht en koopkracht creëert jobs.

Door Daniëlle Vanwesenbeeck, CEO van MasterMail, een kmo met de helft arbeiders en de helft bedienden.

In piekperiodes wordt al eens beroep gedaan op uitzendkantoren. Meestal voor het uitvoerende werk: het manueel inpakken van mailings of het aan de productiemachines staan.

Jarenlang heb ik mensen geselecteerd uit de uitzendkrachten die goed werk leverden. Ik dacht onze ploeg te versterken met een dame die op interimbasis werkte. Ze werkte goed, was op tijd, had de juiste attitude en paste in onze bedrijfscultuur. Doorgaans zien we gemiddeld tien mensen passeren om één talent te vinden.

Dus stelde ik voor haar vast aan te werven. Ze woonde op pakweg 20 kilometer van het bedrijf. Ze antwoordde dat ze eigenlijk een goede uitkering had. Ze had het berekend en met het verbruik van haar auto, de extra kinderopvang, enzovoort, was de meeropbrengst om te gaan werken niet zo groot.

Werken was simpelweg niet interessant! Enkel in periodes waar de kosten opliepen, was het soms nodig een extra job te zoeken.

Wij zullen die besparing gretig gebruiken. Niet om onze winst op te krikken, wel om verder te investeren en wellicht op termijn sneller aan te werven.

Maar iedereen betaalt wel mee aan de werkloosheidsuitkeringen en als werkgever kan je niets doen aan zo’n situatie. Je kan het voorgestelde loon verhogen, maar dat kan niet altijd: er bestaat nog altijd zoiets als marktconforme lonen.

Ik geloof dat de taxshift daarin verandering zal brengen. Als deze dame, bovenop de meeropbrengst van het werken, ook 100 euro netto per maand meer verdient, zal ze wél kiezen om te werken. Want 175 of 200 euro per maand netto meer dan een werkloosheidsuitkering, daar kan je iets mee. Meer consumeren en de koopkracht doen stijgen, maar vooral: werken aantrekkelijk maken. Uit je zetel komen en mee bijdragen aan onze verzorgingsstaat. Als de koopkracht dan stilletjesaan op gang komt, zullen de aanwervingen volgen.

Ik heb voor onze kmo uitgerekend wat de kostenbesparing in absolute cijfers zou betekenen met de vermindering van de RSZ-werkgeversbijdrage op het brutoloon met 8 procentpunten (van 33% naar 25%). Dit komt, ook rekening houdend met de doelgroepenkortingen die wegvallen, ongeveer neer op iets meer dan een derde van het loon van een arbeider.

Dat is niet niks in een productiebedrijf van onze grootteorde. Dus zal die kostenbesparing gretig worden gebruikt. Niet om onze winst op te krikken, wel om verder te investeren en wellicht op termijn sneller aan te werven. En wie weet om onze medewerkers enkele extra’s te geven.

Dat de tweede maand gewaarborgd loon bij een ziekte uit het regeerakkoord is gehaald, kan ik alleen maar toejuichen

Voor internationale productie-kmo’s valt de loonhandicap tegenover het buitenland weg. Voor onderbemande kmo’s die de loonkost vrezen is deze maatregel misschien het extra zetje om aan te werven en de werkdruk voor iedereen naar beneden te halen.

Is dat enkel goed voor de werkgevers? Neen natuurlijk. Wie werkt, heeft het beter. Wie werkt, heeft meer koopkracht en koopkracht creëert jobs. Iedereen wint.

Dat de tweede maand gewaarborgd loon bij een ziekte uit het regeerakkoord is gehaald, kan ik alleen maar toejuichen. Ik reken verder: de totale loonkostdaling door de daling van de werkgeversbijdrage bedraagt voor ons bedrijf 1,6 procent.

Het VBO vermeldt een loonkoststijging van 1,5 tot 2,2 procent als de maatregel van gewaarborgd loon voor de tweede maand ziekteverlof van kracht was geworden. Dat zou geen stimulans voor de jobcreatie geweest zijn. Erger nog: heel even vreesden we niet alleen een werkloosheidsval te hebben, maar ook een ziekteval met een extra kost voor het bedrijfsleven. Daar is niemand mee geholpen.

Een beleid dat mensen vroeger comfortabel in hun zetel liet zitten, is gewijzigd in een beleid dat mensen uit de zetel trekt om mee te werken. Ten goede van de werknemer, ten goede van de werkgever. Ik denk dat daar niets mis mee is.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud