opinie

Terugkeer proefperiode heeft geen proefperiode meer nodig

Kwaliteit komt altijd (terug) bovendrijven. Dat de proefperiode bij arbeidsovereenkomsten mogelijk terug wordt ingevoerd, is een goede zaak.

Door Christine Mattheeuws, voorzitter Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen

Met het eenheidsstatuut, ingevoerd begin 2014, verdween de proefperiode van het toneel. De afschaffing was een wel zeer jammerlijke toegeving aan de vakbonden. Ondernemers kunnen daardoor niet langer de vaardigheden en de geschiktheid van een nieuwe medewerker uittesten. Voldoet die niet, dan vertrekt de rekruut met een opzeg van minimaal twee weken. Voor micro-ondernemingen en kleine kmo’s is het niet altijd evident om zo’n opzeg op te vangen, gezien de zware loonlasten in ons land.

Ondertussen tonen verschillende onderzoeken (NSZ, Securex, SD Worx) dat bedrijven door het verdwijnen van die proefperiode op een andere manier rekruteren. Er worden meer contracten van bepaalde duur en interimcontracten aangeboden. Jammer voor de werknemers in kwestie, want die krijgen doorgaans toch veel liever een overeenkomst van onbepaalde duur voorgeschoteld, kwestie van op lange termijn iets te kunnen uitbouwen. Jammer ook voor de ondernemers, want die zitten met extra rompslomp en vooral met extra kosten wanneer ze een beroep doen op uitzendkrachten.

Wie nu nog maanden aarzelt om de proefperiode opnieuw in te voeren, rammelt ook met de duurzame arbeid in ons land

De remedie om het tij te keren is simpel: de proefperiode terug invoeren. Eindelijk is men daar ook op politiek vlak van overtuigd, toch op sommige banken. Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) diende een wetsvoorstel in om de proefperiode terug in te voeren, weliswaar in een andere vorm dan vroeger. Contracten van onbepaalde duur zouden vergezeld worden van een proefperiode van twee maanden, contracten van bepaalde duur van een proefperiode van één maand.

Een soort compromis à la belge dus, want voorheen bedroeg de proefperiode voor bedienden maximaal één jaar en voor arbeiders maximaal 14 dagen. Toch krijgt dit compromis al onze steun, want op één tot twee maanden tijd zien bedrijfsleiders doorgaans welk vlees ze in de kuip hebben en of de betrokken medewerker een meerwaarde is voor hun bedrijf of niet.

Ook Open VLD lijkt dit voorstel niet ongenegen te zijn en wil het bespreken in de federale regering. CD&V daarentegen ligt dwars en vindt dat de sociale partners eerst het eenheidsstatuut moeten evalueren alvorens ook maar iets te wijzigen. Een vreemde redenering na al die studies die duidelijk aantonen dat tijdelijke contracten en uitzendarbeid aan populariteit winnen, net omdat de proefperiode gesneuveld is.

Wie nu nog maanden aarzelt om de proefperiode opnieuw in te voeren, rammelt ook met de duurzame arbeid in ons land. Een rondje palaveren helpt noch werknemer noch bedrijfsleider vooruit. Wie kan er tegen meer contracten van onbepaalde duur zijn? Veel gekibbel over het ingediende wetsvoorstel is dus overbodig. Een bijkomend voordeel is dat dit wetsvoorstel geen nood heeft aan een proefperiode. Die heeft haar deugdelijkheid immers al lang bewezen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud