TI² EO²

-- Voorzitter Urbain Vandeurzen pleitte op het Voka-congres voor de radicale vernieuwing van het DNA van onze economie. Centraal staan drie sleutelvaardigheden: talentontwikkeling, internationaal ondernemen en innovatie, samengevat in TI2. Voka engageert zich om een voortrekkersrol op te nemen in het veranderingsproces. Maar minstens even belangrijk zijn engagement, openheid en overleg. De bereidheid bestaat wel degelijk ook bij de vakbonden, in tegenstelling tot wat Luc Van den Bossche op het congres beweerde.