Tijd voor een radicaal nieuw model van Sociale Zekerheid

-- De blijvende groei van het werklozenstelsel in ons land toont aan dat de sociale zekerheid aan elke vorm van controle is ontsnapt. Tijd dus om opnieuw te beginnen.