Tussen bedrijven en politiek gaapt kloof

-- Premier Guy Verhofstadt stelde woensdag in de Kamer met zijn grenzeloze voluntarisme 5 miljard euro besparingen voor alsof er evenveel cadeaus werden uitgedeeld. Op hetzelfde ogenblik hield Voka in Haasrode zijn jaarlijkse congres rond 'kiezen voor een Europese toppositie'. De mentale afstand Brussel-Haasrode leek die namiddag meer op die van Brussel-Timboektoe.