opinie

Uniforme strategie in bestrijding coronavirus nodig

De wetenschap zal het coronavirus wel overwinnen, maar daarvoor is een uniforme Europese politieke aanpak nodig. Die is er nu niet.

Vertrouw er maar op: de wetenschap zal de Covid-19-pandemie overwinnen. In enkele maanden tijd heeft ze het minuscule organisme - de vijand - tot in het kleinste detail bestudeerd, geprobeerd zijn vernietigingsstrategie te begrijpen en de middelen ontwikkeld om het gevaar in te dijken. De wetenschap is wapens aan het ontwikkelen die het virus kunnen elimineren en die ons kunnen beschermen tegen een nieuwe aanval. Onderzoekers en de industrie werken hard en begrijpen meer dan ooit dat ze alleen door hun gezamenlijke intellect in te zetten het onding kunnen verslaan.

Nooit eerder werd kennis zo snel en zo transparant gedeeld. Essentiële resultaten werden in realtime uitgewisseld en wereldwijd ter beschikking gesteld van de wetenschappelijke gemeenschap. Over alle disciplines heen wordt naarstig gewerkt om de verschillende uitdagingen die een bedreiging vormen voor onze gezondheid en ons welzijn gezamenlijk het hoofd te bieden. Niet alleen met virologen en epidemiologen, ook met specialisten in welzijn, psychologie en sociologie, en gezondheids- en welvaartseconomen.

De wetenschap levert ons de wapens om deze veldslag te winnen. Wapens die het mogelijk maken op een concrete, bedachtzame en verantwoordelijke manier uit de coronatunnel te geraken.

De grootste zorg van de Europeaan is duidelijk: zijn vrijheid herwinnen.

Maar er is geen uniforme strategie. Of het nu een Belg, Nederlander, Fransman, Spanjaard of Italiaan is, de grootste zorg van de Europeaan is duidelijk: zijn vrijheid herwinnen. De Europeaan verwacht niet meer of niet minder van de overheden dan dat ze overgaan tot actie, op een gecoördineerde en solidaire manier. Oké, in het begin was er een verrassingseffect, en dat kon wellicht rechtvaardigen dat iedereen wat in verschillende richtingen schoot. Maar nu moeten we inzetten op het mobiliseren van de beste en essentiële competenties waarover Europa beschikt, waar die zich ook bevinden, bij de universiteiten of in de industrie.

Uit de tunnel

De prioriteiten zijn duidelijk:

1. De validatie en implementatie op grote schaal van betrouwbare diagnostische (om het virus te detecteren) en serologische testen (om antilichamen tegen het virus te detecteren).

2. Het uittekenen van exitscenario’s uit de huidige tunnel, die evenwichtig en goed geïnformeerd zijn, met als doel de economie te herstellen, en er zelfs een betere van te maken in het belang van de gezondheid en het welzijn van iedereen.

3. Coördinatie van de evaluaties van de meest veelbelovende behandelingen in samenwerking met de regelgevende agentschappen.

4. Op grote schaal investeren in de ontwikkeling van vaccins. Alleen op basis daarvan kan een duurzame oplossing ontwikkeld worden.

5. Intussen de mentale gezondheid van de bevolking vooropstellen en in spoedtempo actieplannen ontwikkelen om er iets aan te doen.

Het goede nieuws? De Europese Commissie beschikt over de nodige instrumenten om snel de nodige actieplannen in werking te stellen. De eerste stappen zijn zelfs al gezet, zij het zonder in de noodzakelijke middelen ervoor te voorzien. Het is nog niet te laat, maar de tijd dringt.

Recentelijk liet de Franse minister van Volksgezondheid zich ontvallen dat 'de tijd die nodig is om vooruitgang te maken in de politiek niet dezelfde is als die voor wetenschap'. De Europese Unie moet nu wakker worden en opstaan om op gelijke tred te komen met haar onderzoekers.

 

 

 

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud