opinie

Uw zorg is niet de zorg van de grote marktspelers in zorgvastgoed

De zorg voor zwaar zorgbehoevenden kan en mag geen commercieel product zijn. De winst moet de bewoners ten goede komen, door te blijven investeren in kwaliteitsverbetering, tewerkstelling, innovatie en infrastructuur.

‘Grote drukte rond de rusthuizen’, kopte De Tijd onlangs. Wat denkt een mens bij het lezen van zo’n krantenkop? Dat er grote bezorgdheid is bij de beleidsmakers over de zorg voor onze ouderen? Dat er een schrijnend tekort aan zorgpersoneel is? Dat men zich afvraagt of er de komende jaren voldoende zorgaanbod zal zijn? Dat de maandelijkse factuur van het woon-zorgcentrum betaalbaar blijft?

©Dieter Telemans

Nee, het ging over de ‘rusthuizendeal’ van Cofinimmo. De grote Europese speler op de markt van het zorgvastgoed heeft 15 woon-zorgcentra gekocht voor 300 miljoen euro. Het gaat over kopen, verkopen, aandelen, dividenden en huurrendementen. De harde economische wereld, maar toegepast op de zorg.

Nu de vergrijzing in sneltreinvaart op ons afkomt, wordt ouderenzorg steeds meer het uitverkoren speelveld van commerciële spelers. Het is normaal geworden over zorginstellingen te spreken als winstgedreven ondernemingen die rendement uitkeren aan aandeelhouders. Die schaamteloos verhandeld worden, die het voorwerp zijn van internationale financiële transacties, met de daaraan verbonden risico’s.

We horen weinig of geen grote commerciële rusthuisgroepen hun bekommernissen uitspreken over het welzijn van bewoners of personeel.

Nergens valt te horen dat in dat vastgoed heel kwetsbare mensen wonen die veel zorg nodig hebben, voor wie het niet meer lukt zelfstandig thuis te wonen. Nergens dat het gaat om zorgmedewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven, en die door de krappe financiering het water vaak aan de lippen staat. Daarover lezen we helemaal niets als het gaat om ‘rusthuisdeals’. We horen weinig of geen grote commerciële rusthuisgroepen hun bekommernissen uitspreken over het welzijn van de bewoners of het personeel.

Stabiliteit

Zorg voor zwaar zorgbehoevenden kan en mag geen commercieel product zijn. De winst moet de bewoners ten goede komen door te blijven investeren in kwaliteitsverbetering, tewerkstelling, innovatie en infrastructuur. De winst mag niet wegvloeien naar de aandeelhouders, maar moet geherinvesteerd worden in de zorg. Er is ook nood aan stabiliteit op lange termijn wat betreft het vastgoed. We moeten kwetsbaren continuïteit van wonen en zorg kunnen bieden. Maar dat is niet meteen de grootste zorg van de wisselende commerciële constellaties. Die focussen op één ding: zoveel mogelijk winst. Want wie investeert, wil rendement.

Er zijn minder publieke middelen beschikbaar en de zorgvragen worden groter. De prioriteiten moeten elders liggen dan het puur cashen op vastgoed in de zorg. Ik hoop dat de volgende beleidsploeg die boodschap ter harte neemt. Dat ze de grenzen waarbinnen commerciële spelers bewegen voldoende scherp aflijnt en toeziet op de kwaliteit en de besteding van de overheidsmiddelen. Die bezorgdheid moet de grote ‘onrust’ zijn, niet de koers van de aandelen van de commerciële spelers.

Lees verder

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n