opinie

Van Doorselaere: 'Vind je niemand in de politiek? Johnny Thijs dan maar'

De Nationale Veiligheidsraad moet een wereld creëren waarin de maatschappij durft te bewegen. Zo niet is de prijs die we in 2021 betalen veel hoger dan de 50 miljard van vandaag.

Laten we covidgedrag vergelijken met autorijden. Een verkeersdode is even erg als een coviddode en toch leggen we het verkeer niet lam na een zware kettingbotsing. We moeten op zo'n manier rijden dat weinig slachtoffers vallen. Maar wel rijden. Remmen en ritmewisselingen leiden tot verwarring en files. Daardoor valt alles stil.

De uitdaging is de perceptie van veiligheid creëren zodat mensen durven te bewegen. Daarvoor hebben we geen centrale - vaak inconsistente en wisselende - regels nodig, maar simpele richtlijnen die ons in staat stellen zelf na te denken en op elk moment verantwoord te handelen. Nulrisico bestaat nooit, nergens.

©Wim Kempenaers (WKB)

Covid-19 heeft tot vandaag 50 miljard euro gekost. Zonder overheidssteun storten veel bedrijven in. De overheid - wij dus, want de burger en de bedrijven betalen dit via belastingen en bijdrages - kan dat niet lang meer volhouden en moet binnenkort keuzes maken om vooral toekomstgericht te investeren.

De gevolgen zullen tijdelijk desastreus zijn. Toch zijn we te veel gefocust op de covidkosten van vandaag en vergeten sommigen dat die morgen nog hoger worden. De financiële put die we vandaag graven, is de berg van morgen: belastingen, bijdrages, werkloosheid, armoede, sociale spanningen. De beste en goedkoopste bedrijfssteun is niet tijdelijke werkloosheid, maar omzet. De grootste vijand van omzet is onverantwoorde angst, waardoor de maatschappij remt terwijl ze moet rijden.

Als afspraken mogelijk zijn om voetbalstadions voor één derde veilig te vullen, waarom dan niet met de hele evenementensector?

Ik voel me veilig op restaurant en in mijn fitnesscentrum, omdat die de gemaakte afspraken goed toepassen. Als afspraken mogelijk zijn om voetbalstadions voor een derde veilig te vullen, waarom dan niet voor de hele evenementensector? Vermijd de absurde regel van maximaal 400 mensen en geef organisatoren de kans te tonen hoe ze overal veilig met de evenementenauto kunnen rijden. Vertrouw hun creativiteit en kijk streng toe op het naleven van de afspraken. Kerstmarkten moeten niet verboden worden, wel veilig georganiseerd worden. Elke sector moet waar nodig een aanpak van ‘veilig verkeer’ afspreken met de overheid. 

Simpele regels

Geef burgers simpele regels, zodat ze zoveel mogelijk durven deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Raak buiten je gezin niemand aan, hou altijd afstand en draag een mondmasker waar nodig. Beweeg en leef zoveel mogelijk. Ga naar de winkel, bezoek je ouders zo vaak je kan, organiseer dat etentje thuis. Hou je alleen aan die simpele regels.

Of je nu in een groene of rode zone afstand houdt of een mondmasker draagt, het is even veilig. In beide is onbeveiligd in een massa dansen even absurd. Stop met nadenken over bubbels van vier, vijf of zes. Ontmoet zo veel mensen als je wil - veilig - en raak alleen je gezinsgenoten aan. Simpele regels, overal toepassen. Besef dat je telkens als je dat niet doet, je iemand in gevaar kan brengen.

Bestraf misbruik

Simpele regels hebben grenzen. Verbied misbruik. Je kan niet zomaar met 1.000 in zaal fuiven. We mogen als maatschappij niet gegijzeld worden door een kleine minderheid. Onverantwoorde massafuiven, gedrag in bepaalde wijken of drummende mensen op de flanken van een col moeten we verbieden en bestraffen. Net als met 100 kilometer per uur door de dorpskern rijden.

Alle dagen statistiekjes tonen en debatten organiseren over curves, maakt mensen bang of onverschillig. Er is optimisme en hoop nodig.

Communiceer anders. Alle dagen statistiekjes tonen en debatten organiseren over curves maakt mensen bang of onverschillig. Beide zijn even erg.

Doeltreffender is een communicatiebureau te vragen modern en geloofwaardig te communiceren met de hele maatschappij. Daar mag in geïnvesteerd worden. De briefing? Leef alert, maar leef! Je bent 'geen toffe pee' als je de regels overtreedt. Geen sfeer van betutteling en verzuring, maar eerder ‘we kunnen dit samen’. Druppel die verantwoordelijkheidszin op een positieve manier in. Er is optimisme en hoop nodig.

En graag een leider. Iemand die over de berg heen denkt, innovatie predikt,  inefficiënties harder aanpakt, maar aan het einde van de dag de zon toont. ‘Het zal pijn doen, maar we geraken hier samen door.’ In geen enkel bedrijf legt de CEO het bewind en de communicatie in handen van een expertenpanel. Snel een inspirerende en strenge premier dus. Vind je niemand in de politiek? Voormalig Bpost-CEO Johnny Thijs dan maar.

Ignace Van Doorselaere

Zaakvoerder 4F

Lees verder
Gesponsorde inhoud