opinie

Verlaag de btw op elektrische wagens

Stop de fiscale aftrekbaarheid van benzine- en dieselwagens in 2020 en breng die voor plugin-hybrides en wagens op aardgas naar nul tegen 2024. Financier met die meerinkomsten een tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6% voor volledig elektrische voertuigen, en we zullen al een heel stuk verder staan met elektrische wagens.

Door Jochen De Smet, voorzitter van AVERE Belgium, de federatie voor elektrische mobiliteit

De autofiscaliteit zit in de lift. Waarschijnlijk wordt in 2019 de drempel van 20 miljard euro fiscale opbrengsten overschreden (De Tijd, 15 november). Een paar jaar geleden was dit nog 15 miljard. Onze ministers redeneren dat files en uitstoot steeds meer maatschappelijke vraagstukken met zich meebrengen, zoals mobiliteitsproblemen en klimaatopwarming. Net op die twee fronten zijn 100% elektrische wagens, waaronder die op batterijen en op waterstof, onderdeel van de oplossing.

©rv

Een elektrische wagen op batterijen heeft geen uitstoot en rijdt zeer comfortabel. De meest recente hebben een standaardbereik van meer dan 300 km. Dit is zeer geruststellend, zeker als je weet dat 80% van de Belgen niet verder dan 50 km per dag rijdt. Bovendien is er vandaag al voldoende laadinfrastructuur voorhanden. We laden thuis of aan het bedrijf, de meeste hebben al een laadpunt of een infrastructuur die er klaar voor is.

De batterijen genieten ondertussen een garantie van 8 jaar en zijn voor 95% recycleerbaar. Batterijen passen dus in een circulaire economie. Alleen, de wagen op zich is nog duurder. De oplages zijn immers nog zeer beperkt en de levertijden voor bepaalde modellen lang omdat de voorwaarden in de ons omringende landen veel voordeliger zijn. Het aanbod zal de komende jaren echter drastisch stijgen met minstens 20 nieuwe modellen per jaar.

Bedrijfswagen

Voor bedrijven bestaat er een hele grote incentive om werknemers een bedrijfswagen toe te kennen. Maar dat systeem maakt dat er grote hoeveelheden fijn stof, roet en CO2 de lucht in de lucht komen en dat kunnen we niet langer aanvaarden. Dat hoeft ook niet, want er is een alternatief. Een elektrische wagen is comfortabel, zuinig en efficiënt, maar vooral ook heel milieuvriendelijk.

We kunnen en moeten snel stoppen met het stimuleren en subsidiëren van benzine- en dieselwagens

We kunnen en moeten dus snel stoppen met het stimuleren en subsidiëren van benzine- en dieselwagens. Elk jaar komen er in België zo’n 550.000 nieuwe wagens in het verkeer. Ongeveer 60% daarvan zijn bedrijfswagens. Ten laatste in 2020 zou de federale overheid beter stoppen met het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens via de aftrekbaarheid. De nieuwe Europese uitstoottest WLTP zal wel zorgen voor een daling van de aftrekbaarheid van wagens op fossiele brandstoffen, maar niet voor een overschakeling op elektrische auto’s en auto’s op waterstof. Dit is het moment voor op batterijen rijdende elektrische wagens. Gebruik die meerinkomsten om de bedrijven een duw in de rug te geven om hun wagenpark verregaand te vergroenen.

Ook plugin-hybrides en CNG-wagens (aardgas onder druk) hebben voordelen, maar dat zijn slechts tussenoplossingen. Ze leveren maar een zeer gedeeltelijke bijdrage aan het bestrijden van  mobiliteitsproblemen en klimaatopwarming. Als je een alternatief en de keuze hebt, waarom dan niet onmiddellijk de overstap maken? Stoppen met de fiscale aftrekbaarheid van benzine- en dieselwagens in 2020 en de aftrekbaarheid van plugins en CNG-wagens afbouwen naar nul tegen 2024 zijn twee stappen die ongetwijfeld weer leiden tot meer inkomsten voor de federale overheid.

Aankoopprijs

Er blijft dus nog één struikelblok over en dat is de aankoopprijs. Ook daar heeft de regering alle troeven in handen, via de btw. We betalen met zijn allen 21% btw op de aankoop van een nieuwe wagen. Verlaag dus het tarief van 21 naar 6% voor de aankoop van een elektrische wagen. Dat zorgt onmiddellijk voor een lagere aankoopprijs van 100%-elektrische wagens.

Een contingent van 1 miljoen elektrische wagens is hoogstnodig om onze luchtverontreiniging en de klimaatopwarming aan te pakken

Een lager btw-tarief is voor bedrijven en particulieren zeer aantrekkelijk om het aankoopgedrag aan te passen. Uiteraard moet deze maatregel tijdelijk zijn. Een elektrische wagen maakt immers ook gebruik van de wegen en van onze infrastructuur. Maar een contingent van 1 miljoen elektrische wagens is hoogstnodig om onze luchtverontreiniging en de klimaatopwarming aan te pakken.

Wij hebben dus alle sleutels in handen om snel te bewegen in de richting van een vergroening van het wagenpark. Raken aan het heilig huisje van de bedrijfswagen hoeft niet, maar geef ons wel zo snel als mogelijk een milieuvriendelijk en comfortabel heilig huisje

Lees verder

Gesponsorde inhoud