Advertentie
Advertentie

Vlaanderen doorgrondt globalisering onvoldoende

-- Europa koos na eeuwen onrust en spanningen voor een samenlevingsmodel met heel wat solidariteit en inkomensherverdeling. De globalisering zet dat model onder druk. We stellen vast dat de EU dat model maar halfslachtig verdedigt op de fora waar de regels van de globalisering tot stand komen, zoals bijvoorbeeld de Wereldhandelsorganisatie. Vlaanderen lijkt er in zijn toekomstplan 'Vlaanderen in actie' amper aandacht voor te hebben. Nochtans schept globalisering de voorwaarden voor sommige van onze meest prangende problemen.