opinie

Voer een ambitieus Vlaams klimaatbeleid

Vlaams Parlementslid (Groen)

Tegen 2050 zal het veranderende klimaat ons 9,5 miljard euro per jaar kosten. Het is tijd voor de Vlaamse regering om het geweer van schouder te veranderen.

De berichten over de toenemende effecten van de klimaatverandering volgen elkaar in sneltempo op. Vlaanderen ziet het kwik stijgen naar ongekende hoogtes en ziet vooral ook meer en meer zorgwekkende droogte. We zien dat bosbranden wereldwijd onrustbarend toenemen en nooit geziene temperaturen de poolgebieden bereiken terwijl gletsjers veranderen in ijswater.

©Thomas De Boever

De wetenschap zwaait al langer met rode vlaggen: een lauw klimaatbeleid kost veel meer dan het probleem aanpakken. De klimaatverandering zal in België leiden tot warmere en drogere zomers en mildere en nattere winters. De gevolgen laten zich voelen in een groot aantal economische sectoren: de gezondheidszorg, onze infrastructuur, de energievoorziening, de landbouw en -bosbouw, de natuur en haar ecosysteemdiensten.

België is kwetsbaarder voor een warmer klimaat omdat veel Belgen in steden wonen, wat de nadelige effecten van hitte - het stedelijk hitte-eilandeffect - en overstromingen door de verhardingen (zoals ondoordringbare lagen beton of asfalt) versterkt. Verwacht wordt ook dat kwetsbare groepen in de samenleving nog kwetsbaarder worden. Dan denk ik aan mensen in slechte gezondheid, met een laag inkomen, of mensen die in slechte huizen wonen. Zij worden ook onmiskenbaar de eerste slachtoffers van een klimaatbeleid dat zich laat kenmerken door politieke spelletjes.

Een schoorvoetend en geremd klimaatbeleid leidt niet tot een besparing. Dat is geen politieke ideologie, maar een harde en rationele becijfering van het VITO.

De nationale klimaatcommissie vroeg aan het VITO om de socio-economische impact van de klimaatverandering in België te becijferen. Volgens het VITO is deze becijfering de meest complete en gedetailleerde, hoewel er uiteraard een marge moet worden genomen. Maar goed, richting 2050 bouwt zich een jaarlijkse klimaatfactuur op van bijna 9,5 miljard euro. Anders gezegd: ongeveer 2 procent van het Belgische bruto binnenlands product (bbp). Omgekeerd komen de geschatte baten - door bijvoorbeeld de zachtere winters - neer op om en bij 3 miljard euro per jaar of 0,65 procent van het bbp. Er is met andere woorden jaarlijks een netto meerkost van 6,5 miljard.

Boycot

Voor de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) moet het klimaatbeleid vooral betaalbaar blijven. Zo dreigt ze ermee om de bouw van gascentrales te boycotten omdat die de energiefactuur van de Vlaming zou doen stijgen, en zal ze zich blijven inzetten voor die Vlaming en zijn portemonnee.

Een schoorvoetend en geremd klimaatbeleid leidt echter niet tot een besparing. Dat is geen politieke ideologie, maar een harde en rationele becijfering van het VITO. Sterker, door voortdurend op de rem te staan voor een beter klimaat- en adaptatiebeleid, schuiven we enorme kosten door naar de toekomst en belasten we daarmee onze kinderen en kleinkinderen.

Wie echt inzit met de maandelijkse uitgaven van de Vlaamse gezinnen investeert vandaag volop in de nieuwe economie die ons op weg moet zetten naar een koolstofarme samenleving.

Een beleid dat echt ingrijpen zo lang mogelijk uitstelt en het status quo handhaaft, is dus niet het beste voor de portemonnee van de Vlaming. Wie echt inzit met de maandelijkse uitgaven van de Vlaamse gezinnen investeert vandaag volop in de nieuwe economie die ons op weg moet zetten naar een koolstofarme samenleving.

Europa plaveit met de Green Deal het pad en heeft heel wat geld veil om zijn lidstaten daarbij te ondersteunen. Tijd dus dat de Vlaamse regering het geweer van schouder verandert, haar klimaatdoelstellingen aanscherpt en volop mee geld steekt in een groene relance. Dat zal niet alleen een enorme besparing en dus lagere facturen opleveren. Door investeringen in bijvoorbeeld betere woningen, gedeelde mobiliteit, duurzame energie en een circulaire economie zal onze levenskwaliteit sterk verhogen.

Chris Steenwegen
Vlaams Parlementslid (Groen)

Lees verder

Gesponsorde inhoud