opinie

Voor groene festivals zijn soepele regels nodig

Festivals kunnen pas echt vergroenen als ze de stekker uit hun dieselgeneratoren trekken. Daarvoor is overleg en een plan van de overheid nodig. Vandaag zijn de netbeheerders niet erg flexibel.

Wij haalden dit jaar een tour de force uit: voor het eerst maakten we een festivalwei dieselvrij. België is een festivalland, met goede bands en veel technische expertise. Recupdrinkbekers zijn goed, maar een forse vergroening komt er pas als we de stekker uit de vervuilende dieselgeneratoren trekken. Het leeuwendeel van de uitstoot van festivals komt uit die generatoren.

Bolt nam de handschoen op en liet Werchter Parklife volledig draaien op een combinatie van een mobiel zonnepark, een superbatterij en stroom van lokale energieopwekkers. Balthazar, Bart Peeters en Black Box Revelation klinken nog beter op groene energie. Toch zijn er twee grote struikelblokken die dringend aangepakt moeten worden. 

In Amsterdam is het voor festivalorganisatoren al verplicht hun stroomvoorziening uit batterijen te halen.

In Amsterdam is het voor festivalorganisatoren al verplicht om (een deel van) hun stroomvoorziening uit batterijen te halen. Waarom hebben Belgische festivals nog niet massaal de switch gemaakt naar groene energie? Het eerste probleem is dat (rode) diesel te goedkoop getaxeerd is en als energiebron veel goedkoper is dan groenestroomoplossingen. Daarnaast is er een kluwen van complexe regelgeving over het aankoppelen van batterijen op een publiek net. Organisaties als Fluvius ontmoedigen het gebruik van groene stroom door veel te complexe en bijgevolg dure protocollen op te leggen aan organisatoren.

De essentie

  • De auteur: Pieterjan Verhaeghen is de medeoprichter van het energieplatform Bolt.
  • De kwestie: In België draaien de festivals nog te veel op dieselgeneratoren.
  • Het voorstel: Vereenvoudig de toegang tot het net om groene stroom op festivalweides te krijgen.

Hoe hebben wij het aangepakt? We plaatsten veel zonnepanelen. We voorzagen in een aansluiting op het energienet, waarvan we de streekstroom van Bolt konden afnemen. En we installeerden een superbatterij om zowel de energie van de zonnepanelen als van het net op te slaan. Een absolute must, want een lokale netvoorziening kan de enorme vraag naar energie op piekmomenten - als de hoofdact speelt met een gigantische lichtshow en de catering op volle touren draait - niet alleen opvangen. Die combinatie van energiebronnen is voorlopig het enige alternatief voor de dieselgeneratoren.

Volharding was een vierde ingrediënt. Als we een structurele vergroening van de festivals willen, zullen netbeheerders zoals Fluvius duurzame festivals ook als volwaardige klanten moeten beschouwen. Vandaag is de netbeheerder niet erg flexibel als het over ‘eenmalige’ aansluitingen gaat. Het administratieve proces om zo’n aansluiting – nota bene naar onze eigen groene stroom – te verkrijgen duurt lang en kost veel tijd en energie. Wij waren vastberaden, dus hadden dat er graag voor over. Kleinere organisatoren zeggen dan al snel: geef mij maar een dieselgenerator. 

Fluvius

Fluvius handelt zo omdat zo’n aansluiting in twee richtingen werkt. Wie is aangesloten, kan theoretisch gezien ook elektriciteit op het net injecteren en dat kan het net beschadigen. Dat wil de netbeheerder natuurlijk vermijden en daarom vraagt hij een dure en twee maanden aanslepende netstudie over de potentiële impact.

Volgens de huidige protocollen moet je als eventorganisator ook overbodige apparatuur installeren (groene stroommeter en een relais) en een batterij voor minimaal vier weken huren zodat ze getest kan worden. Dat brengt enorme kosten mee voor events die meestal maar een weekend duren. De kleine meerkosten van een batterij willen organisatoren nog betalen voor één week, maar niet voor vier.

Als er bij onze netbeheerders geen wantrouwen is én een goede kennis over geavanceerde batterijtechnologie, kunnen we verdere stappen zetten.

In Nederland lukt het wel al zonder lang aanslepende studies en is de vicieuze cirkel van een gebrek aan ervaring, nood aan dure netstudies en bijgevolg geen aanvragen doorbroken. Als er bij onze netbeheerders geen wantrouwen is én een goede kennis over geavanceerde batterijtechnologie, kunnen we ook verdere stappen zetten. Er is dus dringend nood aan overleg en een overkoepelend plan van de overheid. Pas dan kunnen we structureel afstappen van dieselgeneratoren op festivalweides.

Pieterjan Verhaeghen, medeoprichter van het energieplatform Bolt

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud