opinie

Wacht niet op Europa voor een Belgische digitaks

Gedelegeerd bestuurder van Unizo

Voor Belgische bedrijven verandert een correcte digitale belasting weinig, want zij betalen al inkomstenbelasting op hun digitale winst. Maar de buitenlandse spelers moeten hun eerlijke deel betalen.

Nu veel lokale handelszaken zich meer dan ooit moeten toeleggen op e-commerce om nog enige omzet te genereren, zeker sinds de tweede lockdown, moet zonder verder uitstel werk gemaakt worden van een Belgische digitaks. Niet om die lokale webwinkels extra te belasten, want ze dragen in eigen land al genoeg af op al hun verkoop, fysiek en online. Wel om ook de grote buitenlandse webshops een faire fiscale duit in het zakje te laten doen.

©rv

De belasting van digitale winsten in het land waar toevallig het bakstenen hoofdkwartier van de internationale webspelers staat, moet stoppen. Het oude principe dat je belastingen betaalt waar je fysiek gevestigd bent, is in dit digitale tijdperk compleet achterhaald. Het leidt tot scheeftrekkingen, misbruiken en oneerlijke concurrentie. Belastingen moeten worden betaald in het land waar de winst wordt gemaakt. En tegen dezelfde belastingtarieven als die voor de lokale handel. Dat is de essentie van een eerlijk en gelijk speelveld.

Al in 2013 vestigde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) er de aandacht op dat de belastingregels niet aangepast zijn aan de digitalisering van de wereldeconomie. Ondertussen zijn we 2020 en lijkt er nog altijd geen vooruitgang geboekt. Het toont eens te meer hoe gevoelig fiscaliteit ligt. Maar we kunnen dit niet langer rekken.

De invoering van een digitaks staat in het nieuwe federale regeerakkoord. Goed nieuws, alleen blijft de ambitie beperkt tot ‘de intentie om productief mee te werken aan een internationale oplossing’. Dat klinkt erg vaag en schept weinig concrete verwachtingen. Natuurlijk willen ook wij een internationale oplossing. Maar we mogen ons daar niet achter verschuilen. België moet in afwachting nu al werk maken van een nationaal alternatief.

De invoering van een digitaks staat in het federale regeerakkoord. Goed nieuws, alleen blijft de ambitie beperkt tot ‘de intentie om productief mee te werken aan een internationale oplossing’.

Stroomversnelling

De digitalisering verandert de wereldeconomie in een hoog tempo. Ook de Belgische kmo’s zijn op de trein gesprongen. De tweede coronalockdown brengt die lokale e-commerce-ijver in een stroomversnelling. Onze bedrijven zetten zelf een webshop op of bieden goederen aan via platformen. Daarbij betalen ze volop Belgische belastingen op elke euro die ze online realiseren, terwijl ze sterk beconcurreerd worden door buitenlandse aanbieders die niet onderworpen zijn aan die Belgische winstbelasting.

Intussen maken de buitenlandse webshops, de sociale netwerken en de platformen zo goed als gratis gebruik van onze netwerken. Ons wegennet slibt dicht met pakjesbezorgers en onze digitale netwerken verwerken terabytes data. Allemaal voor het gemak van de consument, die steeds sneller en directer bediend wil worden. En het liefst zo goedkoop mogelijk.

Buitenlandse webshops, de sociale netwerken en de platformen maken zo goed als gratis gebruik van onze netwerken. Ons wegennetwerk slibt echter dicht met pakjesbezorgers en onze digitale netwerken verwerken terabytes data.

De indirecte kosten worden door ons allemaal, en in het bijzonder onze lokale ondernemers, betaald. Daar staan de consumenten veel te weinig bij stil. We moeten van iedereen een eerlijke bijdrage durven te vragen, niet omdat het goed klinkt, wel omdat het nodig is. De vraag is daarom niet ‘of’, maar ‘hoe’ we een digitale belasting moeten invoeren.

Die hoevraag is van cruciaal belang. Uiteraard is een oplossing op het internationale niveau te verkiezen boven een nationaal initiatief. Maar de realiteit is dat sommige landen er belang bij hebben een digitale belasting zo lang mogelijk uit te stellen of tegen te houden. Ierland en Malta, bijvoorbeeld. Ze lokten grote buitenlandse digitale spelers naar hun grondgebied met bijzonder gunstige fiscale regimes en vrijstellingen. Daardoor is een doorbraak in de OESO of de EU niet voor morgen.

Gelijke winstbelasting

En dus mogen we daar niet op blijven wachten. We moeten nu al een eigen, nationale digitaks invoeren. Geen digitaks die specifiek gericht is op de ‘grote boze internetgiganten’, maar een systeem dat uitgaat van een gelijke winstbelasting voor alle bedrijven die in ons land, ook via onlinetransacties, geld verdienen. Zo krijgt onze schatkist haar eerlijke deel en kunnen grote multinationals niet langer de traditionele belastingwetten in hun voordeel ombuigen door hun winsten te verschuiven naar die landen waar ze, gelokt door fiscale gunstregimes, hun kantoren hebben gevestigd.

De belasting die ze in België afdragen moet via dubbelbelastingverdragen verrekend worden met de buitenlandse belasting om een dubbele belasting te vermijden. Het hoeft geen belastingverhoging te zijn, maar eerder een eerlijke verdeling. Voor de Belgische bedrijven verandert er weinig, want zij betalen al inkomstenbelasting op hun digitale winst. Klinkt logisch, toch? Nu nog de politieke moed.

Danny Van Assche

Gedelegeerd bestuurder Unizo

Gesponsorde inhoud