opinie

Wat we zelf doen, doen we beter

Managing partner Growth Inc.

ZOMERREEKS | Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

Peter De Keyzer, Chief Economist BNP Paribas Fortis

Wat voor mijn part de prullenmand in mag, is het beeld van de overheid als deus ex machina. Voor elk persoonlijk probleem, elk maatschappelijk fenomeen of elk ongemak kijken veel te veel mensen eerst naar de overheid om een oplossing te bieden. Dat de meeste problemen ook door burgers zelf kunnen worden opgelost, lijkt voor velen ondenkbaar. Een paar voorbeelden.

In een recent radioprogramma op de publieke omroep werd tien dagen lang aan luisteraars gevraagd hoe Vlaanderen er volgens hen op zou kunnen verbeteren. De hitlijst van de vaakst gehoorde werkwoorden waren: verbieden, opleggen, verplichten, moeten, belasten of subsidiëren. Schijnbaar was het ondenkbaar dat burgers problemen zelf zouden kunnen oplossen en moest de overheid nog veel meer organiseren en regelen.

Bijna even recentelijk lanceerde de Vlaamse regering het idee van de Mobiliteitsscore om mensen beter te informeren over de bereikbaarheid van hun (nieuwe) woning. Een dag later biedt de jonge startup-website realo.com met publiek beschikbare gegevens een veel beter en veel efficiënter beeld van huizen, wijken, winkels, verkoopprijzen en mobiliteit.

Ook met stip genoteerd: ondernemers die voortdurend klagen over te hoge lasten of administratieve overlast maar tegelijk op hun achterste poten staan wanneer ‘hun’ subsidie , ‘hun’ uitzonderingstarief op de btw of ‘hun’ steunmaatregel dreigt te verdwijnen.

Politici creëren de illusie dat de overheid altijd de beste oplossingen in huis heeft. Quod non.

Door op elk probleem of elke vraag te reageren met ‘daar gaan we iets aan doen’, werken politici die overbevraging voor een deel zelf in de hand. Zelden hoor je een politicus zeggen dat ‘burgers dat best zelf regelen’ of dat ‘dat geen taak is voor de politiek’. En dat is uitgerekend het probleem: door op elke vraag of elk probleem een antwoord te willen bieden, creëren politici de illusie dat de overheid altijd de beste oplossingen in huis heeft. Quod non. Dat is dan ook de werkelijke betekenis van een overheidsbeslag van 54 procent en een vuistdik Staatsblad - de illusie dat de overheid altijd en overal als enige oplossingen te bieden heeft.

Wat moet er dan in de plaats komen?

Er zijn tegenwoordig voldoende voorbeelden van jonge ondernemers die op creatieve manieren oplossingen bieden voor maatschappelijke noden.

In de eerste plaats een mentaliteit. We moeten stoppen met voor elk probleem naar de overheid te kijken. Wat kan ik zelf doen? Kan ik hier een businessmodel op bouwen? Ook de overheid moet niet op elke vraag een antwoord willen bieden. Er zijn tegenwoordig voldoende voorbeelden van jonge ondernemers die op creatieve manieren oplossingen bieden voor maatschappelijke noden.

In de tweede plaats: zet het Staatsblad op dieet. Voor elke nieuwe subsidie of belasting moeten er twee bestaande worden geschrapt. Voor elk nieuw overheidsinitiatief moeten er twee bestaande verdwijnen. Voer bovendien een ‘sunset clausule’ in: elke nieuwe overheidsmaatregel geldt voor 5 jaar en dooft vervolgens automatisch uit - tenzij hij wordt vernieuwd. Hou dat een tijdje vol en zowel fiscaliteit én regelgeving zullen er binnen een paar jaar een stuk eenvoudiger en groeivriendelijker uitzien.

Ten derde: de burger heeft altijd gelijk - geef hem dus meer vertrouwen. Voor elk probleem: woningnood, stageplaatsen, openbaar vervoer of een tekort aan creches, kunnen ondernemers of ondernemende burgers antwoorden bieden.

Iedereen voelt aan dat we vandaag leven in een unieke periode. De combinatie van technologie, grote hoeveelheden data én connectiviteit zal de volgende jaren onvoorstelbare kansen bieden - ze zal ondernemers steenrijk én de samenleving gelukkiger en welvarender maken. Het is dan ook tijd dat ook de overheid aan die disruptieve technologieën wordt blootgesteld. Waarom moet openbaar vervoer of het kadaster een monopolie zijn van de overheid? Waarom moet de administratie van belastingen door overheidspersoneel worden uitgevoerd? Het controleren van restaurants of crèches? Kunnen we op een creatieve manier Big Data gebruiken om maatschappelijke problemen aan te pakken? Laat duizenden ideeën bloeien en met elkaar concurreren over hoe maatschappelijke uitdagingen allemaal beter, goedkoper en efficiënter kunnen worden aangepakt door nieuwe private initiatieven en ondernemers.

Echte welvaart komt van burgers die zelf nadenken, samenwerken, ondernemen en innoveren. Maak van overheidsinterventie de uitzondering en van ondernemerschap de norm.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud