opinie

Waterstof, de droombrandstof

voorzitter van de raad van bestuur van INEOS

Voor het zware wegvervoer is elektriciteit geen optie. Waterstof is het betere alternatief, al moeten de regeringen dan wel inspanningen leveren

Vóór 1800 was het niet ongewoon dat de Theems twee maanden dichtvroor.   De vier hoogste temperaturen die ooit op aarde zijn gemeten, deden zich allemaal voor sinds 2015. Kinderen die vandaag in de buurt van het Amerikaanse Lake Tahoe worden geboren, zullen daar waarschijnlijk nooit skiën en de iconische 200 kilometer lange Elfstedentocht werd voor het laatst gehouden in 1997.

Terwijl Donald Trump probeerde te beweren dat het 'fake news' was, is de opwarming van de aarde voorlopig nog niet van de baan en wordt zij nu algemeen aanvaard als een van de grootste bedreigingen voor de planeet.   De oorzaak is duidelijk. We verbranden fossiele brandstoffen (steenkool, gas en olie) om energie te produceren die essentieel is voor onze moderne levensstijl. Het bijproduct is CO2 dat in onze atmosfeer terechtkomt en daar als een isolerend deken de warmte binnenhoudt. Het staat buiten kijf dat we de CO2-voetafdruk van onze planeet moeten verkleinen, anders zal hij blijven opwarmen.

De essentie

  • De auteur: Jim Ratcliffe, voorzitter van het chemiebedrijf INEOS
  • De kwestie: wat is de beste manier om de CO2-uitstoot terug te dringen?
  • Het voorstel: waterstof is bij uitstek het gedroomde alternatief

Waterstof is dan ook de droombrandstof. Je kunt er je huis mee verwarmen. Je kunt er je auto op laten rijden. Verbrand het en het enige wat het opwekt is energie; met water als enige bijproduct. Daar kunnen we allemaal mee leven.

Sterker nog, waterstof kan worden gemaakt uit niet meer dan water en groene elektriciteit die wordt opgewekt met windmolens, waterkracht- en zonnecellen. From cradle to grave en koolstofvrij. Simpel gesteld worden watermoleculen onderworpen aan een hoge stroom in een elektrische cel (een elektrolytische cel genoemd) waarin het waterstofgedeelte zich afsplitst van de zuurstof. De zuurstof kan op onschadelijke wijze worden uitgestoten of worden opgevangen en verkocht. En wij behouden de perfecte brandstof: waterstof. Gezien het koolstofvrij is, wordt het ook wel groene waterstof genoemd.

Waterstof is de droombrandstof. Je kunt er je huis mee verwarmen. Je kunt er je auto op laten rijden.

Er is een alternatieve manier om waterstof te maken die goedkoper is en reeds goed gekend is, maar waarbij CO2 als bijproduct vrijkomt. Dit proces begint met aardgas en geeft de kostbare waterstof vrij. De CO2 die daarbij vrijkomt, moet echter worden opgevangen en teruggepompt in het gasveld waar het aardgas vandaan komt. Op die manier wordt de CO2 afgevangen, zodat deze niet in de atmosfeer terechtkomt. Zogenaamde koolstofafvang en –opslag is nog een opkomende technologie en wordt vandaag de dag nog niet op grote schaal toegepast.  Het ziet er echter haalbaar uit en de resultaten van het werk dat we nu verrichten, zijn veelbelovend.

De meeste mensen zijn tegenwoordig vertrouwd met elektrische auto’s. De wetgeving neigt ook alsmaar meer in deze richting in stadscentra. Deze voertuigen produceren geen uitlaatgassen -en dus ook geen koolstof- en worden bovendien steeds toegankelijker. Maar op een langere reis wordt de lange oplaadtijd een heikel punt, samen met de vaak verkeerd aangegeven 'actieradius', die zeer beperkt kan zijn.

Voor zwaar transport rijst er een groter probleem. Een grote vrachtwagen moet, als hij geëlektrificeerd wordt, zeven ton batterij vervoeren. Bovendien kan men niet verwachten dat men steeds zou moeten wachten tot deze opgeladen is. Hetzelfde geldt voor bussen. Deze piste is dus niet realistisch. Waterstof biedt hier een aantrekkelijk alternatief.

Ten eerste is een waterstofmotor (brandstofcel genoemd) even groot als een normale motor en ten tweede duurt het tanken even lang als bij een normale motor. Dus geen wachttijden en geen problemen met de actieradius. In huis zou een gasboiler vervangen kunnen worden door een waterstofboiler. U zou er nauwelijks iets van merken.

Maar wat is er precies nodig om de waterstofeconomie valabel te maken? Wat moet er ondernomen worden om het praktisch en effectief te maken?

Industrie

Drie dingen. Allereerst zijn er motoren/boilers nodig. Ten tweede is er industrie nodig om de waterstof te maken. Ten derde is er een waterstofinfrastructuur nodig in de vorm van tankstations en ondergrondse leidingen zoals we die voor aardgas hebben.

De infrastructuur, die onmiskenbaar van kritiek belang is, moet door de overheid worden gestimuleerd via wetgeving en investeringen.

Veel demonstratie-waterstofmotoren van onder andere Hyundai, BMW, en Mercedes zijn al in omloop. Volgend jaar testen wij een INEOS Grenadier die op waterstof zal rijden (alsook een elektrische versie). Dit stukje van de puzzel ligt er al. De infrastructuur, die onmiskenbaar van kritiek belang is, moet door de overheid worden gestimuleerd via wetgeving en investeringen. De Duitse regering is al ver gevorderd: er is reeds negen miljard euro vrijgemaakt en meer dan 200 tankstations zijn operationeel. De Britse regering moet nog uit de startblokken komen, maar zal dat hopelijk snel doen.  Het Verenigd Koninkrijk heeft momenteel slechts een handvol waterstofpompen.

Ten slotte moet de industrie investeren in waterstofproducerende installaties. INEOS is Europa's grootste exploitant van het elektrolyseproces en wij hebben toegezegd de komende tien jaar 2 miljard euro te investeren om de broodnodige groene waterstofcapaciteit op te bouwen.

De wereld heeft zich ertoe verbonden haar koolstofemissies drastisch te verminderen en waterstof zal ongetwijfeld een grote rol spelen bij het bereiken van dit doel.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud