opinie

Weg met ‘laaggeschoold', leve onontgonnen talent

Leslie Cottenjé

Mensen als laaggeschoold bestempelen is weinig respectvol. We moeten af van die stigmatisering. In de politiek, bij de ondernemers en in de media. Onontgonnen talenten het gevoel geven dat ze waardevol zijn, is het beste activeringsmechanisme.

Mensen als laaggeschoold bestempelen is weinig respectvol. We moeten af van die stigmatisering. In de politiek, bij de ondernemers en in de media. Onontgonnen talenten het gevoel geven dat ze waardevol zijn, is het beste activeringsmechanisme.

©Marc Wallican

Er is een nieuw jaar begonnen, tijd voor de goede voornemens. Wel, als we ons nu eens met z’n allen zouden voornemen niet langer over laaggeschoolden te spreken? Ik hield maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de werkgeversorganisatie Voka een pleidooi om het woord in de vuilnisbak te kieperen en veel positiever over al die onontgonnen talenten te spreken. Ik werd er achteraf door menige CEO en politicus op aangesproken. Dat was een aangename verrassing. Laten we dat voornemen het komende jaar maar in de praktijk brengen.

De uitdagingen voor de volgende federale en Vlaamse regering, daar ging het over bij Voka. Uiteraard hoort bij die uitdagingen een beter werkende arbeidsmarkt. Maar tijdens de discussie viel erg vaak het woord laaggeschoolden. Wat een laatdunkende term is dat toch. Iemand die een kortere opleiding volgde, kan ook sterke talenten hebben.

Diploma

Eigenlijk loopt het vaak al mis bij de keuze voor een opleiding. Te veel mensen slepen zich nog door het hoger onderwijs ‘want je moet toch een goed diploma hebben’. Wie bepaalt dat eigenlijk? Ik zag het bij mijn broer, een intelligente kerel die aan een hogere opleiding begon en uiteindelijk afhaakte. Het lag hem gewoon niet. Zijn hart lag in de verkoop, dat hadden we al gezien tijdens zijn vakantiejobs. En daar bloeide hij ook open. Hij kreeg de kans om bij een modeketen een interne managementopleiding te volgen. Slim gezien van dat bedrijf.

Ik denk ook aan mijn buurjongen, die in de houtbewerking zit. Hij maakte een bewuste keuze, uit passie. Pientere jongen ook. Ik durf erom te wedden dat hij het makkelijker zal hebben dan veel zogenaamde hoogopgeleiden als hij over enkele jaren afstudeert.

Waardevol zijn is een basisbehoefte. Als onontgonnen talenten zich dus waardevol voelen, worden ze makkelijker geactiveerd.

Want hoeveel jobs van mensen die een hogere opleiding hebben gevolgd staan vandaag niet onder druk door de digitale transformatie? Zovelen van hen hadden een talent voor een vak kunnen ontwikkelen. Maar ja, het beroepsonderwijs - de vakschool - dat zijn de laaggeschoolden.

Laat ons dus komaf maken met die term. Je zal maar iemand zijn die om god weet welke reden een kortere opleiding volgde en een leuke job zoekt. Je hoort jezelf continu gestigmatiseerd worden door politici, ondernemers en de media. ‘We moeten de laaggeschoolden activeren!’, hoor je voortdurend. Een mens zou van minder gedemotiveerd geraken.

Tijd voor meer respect. En vooral: laten we als ondernemers verder kijken dan vroeger, met open vizier speuren naar talent en meer kansen geven. Spreekt een sollicitant geen Nederlands? Dan is dat maar zo. Hebben mensen een beperking? So what! We moeten onszelf, onze bedrijven en onze bedrijfscultuur aanpassen om hun kansen te geven. Waardevol zijn is een basisbehoefte. Als onontgonnen talenten zich dus waardevol voelen, hebben we meteen het beste activeringsmechanisme.

Lees verder

Tijd Connect