opinie

Werkbaar werk komt van start-ups binnen bedrijven

Mooi dat politiek en middenveld aandacht hebben voor ‘werkbaar werk’. Maar laten we een kat een kat noemen. Rondetafels maken werk niet werkbaar. Dat kan enkel binnen onze bedrijven gebeuren, maar niet top-down zoals we het al decennia gewoon zijn.

Door Jochen Bessemans. Begeleidt teamleiders bij Bloeibedrijven.be

Ook in de bedrijven wordt in dezelfde valkuil getrapt: we zijn op het verkeerde niveau bezig. Want niet de managers moeten de sleutelrol hebben om werk op de vloer werkbaar te maken, wel de werknemers zelf.

Elke organisatie heeft daarom nood aan zijn eigen Über van werkbaar werk: een start-up van interne ondernemers.

©rv

Verandertrajecten zoals het anders invullen van werk lopen steeds weer vast in de klassieke top-downbenadering. Het is nog te vaak het management - soms al eens met wat consultatie van medewerkers - dat elke stap uitwerkt en vervolgens naar de vloer duwt.

Foie gras

Deze foie-grasmethode verplicht medewerkers om te slikken, waardoor ze verstijven en bang afwachten wat er komen gaat.

Medewerkers gaan sneller mee in een idee of proces dat door hun eigen collega’s is uitgewerkt dan in dat van een 'baas'.

We hebben nood aan een hoger niveau (management, middenveld, politiek) dat het ruime kader bepaalt. Binnen dat richtinggevende kader geven medewerkers zelf invulling aan wat werk in hun organisatie werkbaar maakt. Medewerkers gaan trouwens sneller mee in een idee of proces dat door hun eigen collega’s is uitgewerkt dan in dat van een ‘baas’.

Om die Über van werkbaar werk te kunnen oprichten, is er nood aan mensen met een ondernemende ingesteldheid in organisaties, aan interne ondernemers, aan intrapreneurs. Dat is niet vanzelfsprekend in een context die decennialang gedomineerd is door de ‘command & control’-mentaliteit die we hebben overgehouden aan de theorie van Frederick Taylor (de standaardisering van werkprocessen met strikte controlemechanismen). Intrapreneurship is bijgevolg vaak iets wat we mensen moeten - en kunnen - leren.

Verbetering

De inspanning is nuttig om leveren, want intrapreneurs bieden een organisatie heel wat voordelen. Zij streven continu naar verbetering, en dat is toch wel cruciaal om overeind te blijven in een snel veranderende wereld.

Die ondernemende ingesteldheid is ook een kritische factor bij dat ‘werkbaar’ maken van werk. Ken jij ondernemers die zeggen dat hun werk niet werkbaar is? Natuurlijk niet, want werk is voor een ondernemer de invulling die hij zelf heeft gegeven aan het bereiken van een doel. Daarvoor zet hij graag al zijn vaardigheden en passie in. Zo werken is per definitie ‘werkbaar’ voor de uitvoerder.

Aan intrapreneurs kan je de taak toevertrouwen om binnen jouw bedrijf een eigen bedrijf op te starten, gericht op het werkbaar maken van het werk voor allen. Geef deze interne ondernemers een beperkt percentage van hun werktijd daarvoor de nodige vrijheid. Als ze daarbij de aanpak van een lenige start-up hanteren, haal je een snelheid van uitwerking en implementatie die onbereikbaar is als je top-down werkt.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud