opinie

Werkgevers en vakbonden moeten ‘lege doos' nachtarbeid samen vullen

Het akkoord over nachtarbeid bij elektroketen en witgoedverkoper Vanden Borre dat net voor de zomer is afgesloten bewijst dat de vakbonden bereid zijn tot overleg voor het verder ontwikkelen van e-commerce.

Door Erwin De Deyn, voorzitter bediendebond BBTK

Het is weer van dat. Volgens Comeos, de federatie van distributiebedrijven, hierin gevolgd door bepaalde politieke partijen (van de meerderheid, by the way) worden de tijdens de zomer door de regering besliste maatregelen om de e-commerce aan te zwengelen een lege doos (De Tijd, 6 september).

Laten andere werkgevers het voorbeeld van Vanden Borre en Torfs met nachtarbeid volgen

Zoals wij vroeger al meermaals gesteld hebben, moeten de werkgevers natuurlijk ook bereid zijn om de doos te vullen. De bestaande wetgeving biedt al voldoende mogelijkheden. Dat de vakbonden bereid zijn tot overleg bewijst het voorbeeld van Vanden Borre. Daar is net voor de zomer een akkoord afgesloten over nachtarbeid voor het verder ontwikkelen van de e-commerce activiteiten. Met àlle vakbonden: een win-win.

Vanden Borre kent iedereen van de multimedia- en huishoudapparatuur. Goederen die natuurlijk ook via e-commerce aan de man kunnen gebracht worden. Het net voor de zomer afgesloten akkoord voorziet dat vanaf volgend jaar in het depot in Sint-Pieters-Leeuw een nachtploeg zal opstarten in het kader van e-commerce. Het gaat om een akkoord waarin zowel de directie als de drie vakbonden zich konden vinden mét het nodige respect voor het personeel. Een voorbeeld van hoe het via sociaal overleg mogelijk is om een oplossing te vinden die goed is voor alle partijen.

©rv

Het personeel van Vanden Borre met een vast contract krijgt als eerste de keuze om vrijwillig aan nachtwerk te doen. Ze zullen dan 5 nachten per week van 22u tot 6u ’s morgens werken. Wie zich toch niet kan vinden in het nieuwe nachtregime kan terugkeren naar zijn vroegere  arbeidsregime. De keuze om al dan niet aan nachtwerk te doen ligt volledig bij de werknemers. De verhoogde omzet zal gepaard gaan met nieuwe aanwervingen. Dergelijke akkoorden creëren dus ook extra jobs. Het betrokken personeel krijgt een loontoeslag voor de uren die ze presteren tussen 22u en 6u. Immers, voor wat hoort wat.

Niet echt nodig

In het Zomerakkoord van de regering is nu beslist om de wetgeving nog wat verder aan te passen: mogelijkheid om nachtarbeid in te voeren via arbeidsreglement en als het gebeurt via collectieve arbeidsovereenkomst zou de handtekening van één vakbond volstaan, althans voor de uren na middernacht. Al deze aanpassingen zullen hoe dan ook niet kunnen beletten dat de vakbonden hun rol zullen blijven spelen. Voor aanpassing van het arbeidsreglement is immers het akkoord nodig van alle vakbonden in het bedrijf, en wij gaan elkaar heus niet in de moeilijkheden brengen door op ons eentje een akkoord te tekenen over zo iets belangrijk als nachtarbeid.

Werkgevers, laat geen tijd verloren gaan en onderhandel met de vakbonden om uw e-commerce te ontwikkelen. Daartoe is echt geen nieuwe wetgeving nodig.

Maar nogmaals, zoals bovenstaand voorbeeld aantoont, ook binnen de huidige wetgeving zijn wij bereid onze rol te spelen en kunnen wij de doos samen met de werkgevers vullen. Comeos kan dan wel zagen en klagen, maar dat brengt geen aarde aan de dijk. Het is in de praktijk dat het moet waargemaakt worden. Wij zijn en blijven er klaar voor.

Dat andere werkgevers het voorbeeld van Vanden Borre (en Torfs, waar eerder dit jaar een akkoord tot stand kwam) volgen. Ook bij de logistieke spelers (e-commerce is immers ook een logistiek gebeuren) zijn er voldoende akkoorden over nachtarbeid om de leveringen van de goederen te kunnen laten plaatsvinden op het juiste moment. En ook hier kwamen deze akkoorden tot stand binnen de huidige wetgeving.

Daarom onze oproep aan de werkgevers: laat geen tijd verloren gaan en onderhandel met de vakbonden om uw e-commerce te ontwikkelen. Daartoe is echt geen nieuwe wetgeving nodig.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud