Wetgever moet transparantie eisen

-- De beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht geconsolideerde rekeningen te publiceren. Hun bestuurders moeten deontologische regels respecteren en moeten waken over het naleven van de regels voor deugdelijk bestuur. Iedereen vindt dat vanzelfsprekend. De manier waarop de overheid werkt en de regering begrotingen opmaakt, staat in schril contrast daarmee. Streven naar meer transparantie is noodzakelijk.