opinie

Wie Hugo en Dirk (beiden ouder dan 60) niet in dienst neemt, vergist zich

CEO van Neuhaus

Sollicitanten discrimineren op basis van hun leeftijd is uit den boze. Daar komaf mee maken vergt wel wijzigingen, bij werknemers en werkgevers.

Door Ignace Van Doorselaere, CEO van de lingeriegroep Van de Velde

Dirk Kennis en Hugo De Rijcke zijn twee sterkhouders bij Van de Velde. Ze zetten zich elke dag in met een leeftijdsloze gedrevenheid, ook al ze zijn beiden ouder dan 60. Dirk draait nog steeds de hoogste omzet van al onze verkopers. De afdeling van Hugo wordt al jaar en dag gerund in een goeie mix van resultaat en sfeer. Het wordt een verlies voor het bedrijf als ze er binnen afzienbare tijd zullen mee moeten stoppen.

Advertentie

We lijden iets te veel - ook ik - aan de pure zonde van de groei. De manier waarop telt ook mee.

Zouden wij Dirk en Hugo echter evenveel kans geven als jonge dertigers in een open sollicitatie op de arbeidsmarkt? Hier riskeren clichés het over te nemen. We willen allemaal 'investeren in de toekomst', en welk perspectief biedt dat dan als iemand binnenkomt op 55 of 60?

Alleen attitude, gedrevenheid, competentie en kost zijn eerlijke vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Op die criteria passen noch ras, godsdienst, geslacht of leeftijd. Dat zou de norm moeten zijn. We lezen nog te vaak dat dit niet het geval is.

Wijzigingen

Discriminatie op basis van leeftijd uit de markt halen vergt een aantal wijzigingen, bij werknemers en werkgevers.

Wie binnenkomt met het gevoel ‘ik kan nog bergen verzetten, misschien andere dan vroeger’ verdient elke kans, ook al is dat in een 4/5de job.

Sommige 55-plussers hebben te snel een houding van 'het is de moeite niet meer, ik ga uitlopen, meer tijd voor vakantie en kleinkinderen'. Wie daarentegen binnenkomt met het gevoel ‘ik kan nog bergen verzetten, misschien andere dan vroeger’ verdient elke kans, ook al is dat in een 4/5de job. Toegang tot de arbeidsmarkt heeft ook met attitude en wil te maken.

Systemen die belonen op anciënniteit staan haaks op gelijke marktkansen. Lineaire loonsverhogingen via cao’s en index moeten vervangen worden door andere vormen van koopkrachtverhoging die veel meer gebonden zijn aan collectieve of individuele resultaten. Een collectieve winstpremie voor iedereen als het bedrijf wint. Op die manier zullen basislonen van jongere en oudere werknemers minder verschillen, wat fair play op de markt bevordert.

Voetbalteam

Een goed voetbalteam moet evenwichtig uitgebouwd worden tussen jeugd en ervaring. Op een bedrijfsvloer is het niet anders. De 55+’er is misschien niet de juiste persoon om gesofisticeerde marketingtechnieken voor sociale media te bedenken, maar blijkt des te geschikter om rust en overzicht te houden of sociale olie te voorzien in stresserende groeiomgevingen.

Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om de druk van de prestatiegerichtheid te combineren met maturiteit. We lijden iets te veel - ook ik - aan de pure zonde van de groei. De manier waarop telt ook mee.

We moeten tegelijkertijd onze bedrijven concurrentieel en toekomstgericht uitbouwen. Die combinatie lukt maar als we de onschatbare kracht van alle Dirks en Hugo’s gepast leren inzetten.

Een gebrek aan fysieke conditie wordt zwaar onderschat. Bedrijven die hun mensen fysiek fit houden hebben veel meer kans op een goede sfeer en werkbare groei. Dat geldt nog meer voor oudere werknemers. Sporten en bewegen zijn schitterende ingrediënten voor een betere bedrijfssfeer en individuele weerbaarheid, gekoppeld aan evenveel of nog meer groei.

Belangrijke spelers op de jobmarkt, zoals rekruterings- en interimbureaus, hebben een belangrijke taak om de troeven van 55+’ers in de verf te zetten. Dat vergt inzicht en maatwerk, maar ook een stuk lef en verantwoordelijkheidszin.

De maatschappelijke realiteit liegt niet. Dat we langer zullen werken om onze welvaart betaalbaar te houden, staat buiten kijf

De maatschappelijke realiteit liegt niet. Dat we langer zullen werken om onze welvaart betaalbaar te houden, staat buiten kijf. We moeten tegelijkertijd onze bedrijven concurrentieel en toekomstgericht uitbouwen. Die combinatie lukt maar als we de onschatbare kracht van alle Dirks en Hugo’s gepast leren inzetten. De grootste vijanden daarvan zijn vooroordelen, vastgeroeste gewoontes en attitudes.

Gedrevenheid is een deugd die geen leeftijd kent. Wie Hugo of Dirk niet in dienst zou nemen, maakt een grote vergissing.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.