Advertentie
Advertentie

Wie verliest, is niet verloren

-- Het Europese globalisatiefonds is opgericht om de negatieve gevolgen op te vangen die de globalisering heeft voor bepaalde werknemersgroepen. De geldmiddelen van het fonds mogen niet de speelbal worden van politiek lobbywerk, maar moeten op een transparante manier worden aangewend voor een actief arbeidsmarktbeleid.