opinie

'Wij willen medewerkers extra belonen'

Geachte minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Sociale Zaken Maggie De Block,

Er gaat geen dag voorbij of er staat in de krant wel iets te lezen over de epidemie van burn-outs. Nochtans, wie met goesting naar het werk gaat, is doorgaans gezonder, gelukkiger en productiever. Maar wat geeft er goesting om te werken?

Medewerkers die geregeld waardering krijgen, voelen zich meer verbonden met hun organisatie of job en zijn mentaal beter in balans. Volgens een recente studie van Tempo-Team zijn gewaardeerde werknemers gelukkiger en minder vaak ziek, en behalen hun bedrijven betere resultaten. En volgens de Verenigde Naties kan geluk zelfs de economie versterken. In hun vijfde World Happiness Report staat: ‘Research shows that happiness can help to shape job market outcomes, productivity, and even firm performance.’

Overheidsstimuli om medewerkers te waarderen schieten tekort en zijn compleet verouderd.

Maar de regelgeving in ons land beperkt de mogelijkheden om extra te belonen, en zo als werkgever je appreciatie uit te drukken. Wij pleiten ervoor dat het jaarlijkse bedrag om je werknemers te waarderen wordt opgetrokken tot 150 euro, en dat een kader wordt gecreëerd waarin werkgevers hun medewerkers gedifferentieerd kunnen belonen. We beschouwen dat als een eerste noodzakelijke stap om te evolueren naar een maatschappij die genoeg belang hecht aan waardering.

Werkgevers beseffen al lang dat goede loonvoorwaarden niet tot meer bevlogenheid op de werkvloer leiden. Een goed loon is uiteraard belangrijk, maar het effect is beperkt en leidt zeker niet tot meer tevredenheid, minder burn-outs of minder bore-outs. Non-cash is tweemaal zo effectief, bewees de Amerikaanse professor in organisatiemanagement Scott Jeffrey. Het is ook voor iedereen herkenbaar: onverwacht een attentie krijgen creëert een mooie en blijvende herinnering, en geeft vooral goesting om je in te blijven zetten.

Mallemolen

Er bestaan overheidsstimuli om medewerkers te waarderen. Maar ze schieten tekort en zijn compleet verouderd. Een werkgever mag amper 35 euro per jaar aan een geschenk besteden, en dan nog enkel ter gelegenheid van Kerstmis, Nieuwjaar, sinterklaas of een verjaardag. Alles boven deze grens wordt belast als loon, waarna van het geschenk weinig overblijft. Het bedrag is niet meer geïndexeerd sinds 2003.

Trek het jaarlijkse bedrag om je werknemers te waarderen op tot 150 euro, en creëer een kader waarin werkgevers hun medewerkers gedifferentieerd kunnen belonen

Een tweede mogelijkheid is de ‘eervolle onderscheiding’, ter waarde van 105 euro. Maar dan moeten werkgever én werknemer eerst door een administratieve mallemolen, wat een domper op de feestvreugde is. Wie één medewerker een beloning geeft, moet alle medewerkers dezelfde beloning toekennen. Zo wordt het erg moeilijk individueel initiatief te belonen.

Tot slot mag je anciënniteit pas belonen na 25 en 35 jaar dienst, wat in deze tijden van arbeidsmobiliteit achterhaald is.

Internationaal scoren we zeer slecht. De ons omringende landen staan veel verder. In Nederland laat de zogenaamde werkkostenregeling toe dat een werkgever tot 1,2 procent van de totale som van alle brutobeloningen kan gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen.

Voer een beleid dat engagement stimuleert en een positieve werkcultuur promoot

We roepen de overheid op een beleid te voeren dat engagement stimuleert en een positieve werkcultuur promoot. Werknemers op eender welk moment snel kunnen belonen voor knap werk maakt daar deel van uit. Niet door cash of equivalente cheques, maar door echte waardering, vanuit het hart geschonken. Een tandje bijsteken wanneer het telt, het lanceren van innovatieve ideeën, elkaar motiveren of positief gedrag vertonen: dat helpt onze bedrijven en onze economie het meest vooruit. Geef ons dus alstublieft de middelen om daarvoor onze oprechte waardering te uiten.

Staatskas

Het argument dat de staatskas inkomsten dreigt mis te lopen, gaat niet op. Het afgelopen jaar kostten burn-outs en absenteïsme de regering 8 miljard euro, meer dan het bedrag dat naar de werkloosheidsuitkeringen gaat. (De Tijd, 21 januari) Dat kan aanzienlijk worden teruggeschroefd als werkgevers meer middelen krijgen om hun werknemers te waarderen.

Er ligt een geweldige kans voor het grijpen: bouwen aan een gelukkiger en economisch gezonder België door bedrijven meer fiscale ruimte en flexibiliteit te geven om hun mensen te belonen

Er ligt een geweldige kans voor het grijpen: bouwen aan een gelukkiger en economisch gezonder België door bedrijven meer fiscale ruimte en flexibiliteit te geven om hun mensen te belonen. Een minimumbedrag van 150 euro op jaarbasis om medewerkers te waarderen en een aangepast kader dat organisaties toelaat gedifferentieerd medewerkers te belonen kunnen een eerste stap zijn om bewustwording te creëren over het belang van waardering. En ze maken volgende stappen naar een preventiever beleid mogelijk.

We vertrouwen erop dat u hier snel werk van maakt. België, en zijn mensen, hebben het nodig.

Door Nathalie Arteel (CEO van Arteel Group), Françoise Chombar (CEO Melexis), Wouter Torfs (CEO Schoenen Torfs), Peter Vyncke (CEO Vyncke), Saskia Van Uffelen (CEO Ericsson), Rik Vandenberghe (CEO Besix), Kris Vloeberghs (CEO GfK), Kris Cloots (CEO ISS), Inge Geerdens (CEO CV Warehouse), Tine Verhelst (CEO Davidsfonds), Salvatore Curaba (CEO EASI) , Joost Berghman (CEO Hypotheekwinkel), Patrick Desutter (CEO Stabo), Kathleen Van der Paelt (HR director Carrefour), Michel Masui (Compensation & Benefits director Ikea), Astrid De Lathouwer (HR director Ontex group), Claudia Poels (HR director Telenet), Bart Lambrechts (HR director group Carglass), Peggy Huyck (HR director Alphabet), Elke Aelbrecht (Well being officer AXA), Thierry Lancelot (HR director Capsugel), David Schoonens (Compensation & Benefits - talent lead Deloitte), Mike Dautzenberg (HR director Essers group), Yves Hebb (HR director Group Van Moer), Gunther Koch (VP HR group GSK), Stéphane Gilles (Human Resources Director G4S), Wouter Van Linden (HR director group KPMG), Philip Van Hees (HR director Lubrizol), Christine D’Aubioul (HR Mondelez), Karl Bolle (HR director Securitas), Agnes Bosmans (HR director group VITO), Lieven Annemans (Gezondheidseconoom UGent)

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud