opinie

Wil de Elon Musk van deze regering opstaan en ons inspireren?

Medeoprichter van Showpad

De regering-Michel vraagt de sociale partners om de afschaffing van de proefperiode voor werknemers te evalueren. Die afschaffing was inderdaad een slecht idee. Maar laten we vooral geen maanden discussiëren en tijd verspillen aan die ene maatregel. Ik wil visie zien, leiderschap en inspiratie.

Door Pieterjan Bouten, medeoprichter van Showpad

Toen twee jaar geleden het eenheidsstatuut werd ingevoerd en de proefperiode voor werknemers werd afgeschaft, schreef ik hier dat dat een slecht idee was. Ik vond dat de overheid vooral barrières voor ondernemers moet wegnemen in plaats van er nog meer te creëren. Ik was ervan overtuigd dat ik de rem zou zetten op het aanwerven van nieuwe mensen, maar dat is niet het geval gebleken. Je mag er wel zeker van zijn dat de afschaffing voor bepaalde, veelal kleinere kmo’s en jongere ondernemingen een rem is geweest op hun groei.

Advertentie

Wat is onze visie op de toekomst van de arbeidsmarkt in ons land? Wat is het grotere plan?

Showpad is in die twee jaar gegroeid van 25 naar meer dan 150 werknemers, van wie de ruime meerderheid in onze hoofdzetel in Gent werkt. Ons bedrijf dankt zijn groei vooral aan een berekende zin voor risico, de groeiende markt waarin we ons bevinden en het topteam dat we hebben uitgebouwd. Een belangrijk deel van ons succes schrijf ik toe aan de vaststelling dat we erin slagen onze werknemers, klanten en investeerders te verenigen rond onze visie over de toekomst van marketing en sales en het belang van content tijdens het verkoopproces.

Iets positief in gang steken

In het debat over de proefperiode vind ik het gebrek aan een duidelijke visie op de toekomst van onze arbeidsmarkt en de gammele communicatie daarrond een probleem. De overheid mist een kans om een groter draagvlak te creëren bij de bevolking om iets positief in gang te steken.

Ghandi zei ooit: ‘Speed is irrelevant if you’re not moving in the right direction.’

Vaak zijn de bedoelingen goed, en bepaalde maatregelen maken wel degelijk een verschil. Maar Ghandi zei ooit: ‘Speed is irrelevant if you’re not moving in the right direction.’ Over de hervormingen van onze arbeidsmarkt maakt niemand genoeg duidelijk welke richting we nu precies uitgaan. En als we niet snel de juiste richting vinden of kennen, zullen we nooit gezwind de nodige hervormingen kunnen doorvoeren. Het overgrote deel van de bevolking heeft geen idee van wat het einddoel is of waarom bepaalde maatregelen nodig zijn.

Hopeloos verouderd

Beleidsmakers en sociale partners lijken te vergeten dat mensen ondernemen omdat ze zin hebben om te werken, omdat ze de drive hebben om iets uit de grond te stampen en omdat ze plezier en voldoening willen halen uit hun professionele leven. Hetzelfde geldt trouwens voor heel wat bedienden en ambtenaren. Het zoveelste halfslachtige compromis over een bepaald aspect in onze hopeloos verouderde arbeidswetgeving zal niet plotseling zorgen voor een verdubbeling van de werkgelegenheid of omgekeerd, ons plotseling in de afgrond storten.

Beleidsmakers en sociale partners lijken te vergeten dat mensen ondernemen omdat ze zin hebben om te werken, omdat ze de drive hebben om iets uit de grond te stampen en omdat ze plezier en voldoening willen halen uit hun professionele leven. Hetzelfde geldt trouwens voor heel wat bedienden en ambtenaren.

Laat ik enkele recente maatregelen van dichterbij bekijken. Ja, door de taxshift is er een kleine lastenverlaging geweest. In het budget van ons bedrijf kwam er iets meer ruimte vrij om versneld enkele aanwervingen te doen. Top, maar zijn we als land echt significant concurrentiëler geworden tegenover onze buren? Zijn er genoeg jobs geschapen om de vergrijzing op lange termijn op te vangen? Ik betwijfel het. Daarvoor was de taxshift niet significant genoeg.

Volgend heet hangijzer: de verhoging van de pensioenleeftijd. Met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar wordt onder de werknemers van Showpad nog niet veel over het optrekken van de pensioenleeftijd gesproken, niettegenstaande onze generatie wel degelijk de rekening zal moeten betalen. Ik merk bij velen een duidelijk besef dat langer werken nodig is. Ze willen met plezier hun steentje bijdragen, zolang de lasten eerlijk verdeeld worden en de middelen efficiënt worden ingezet. Maar door gebrekkig communiceren over waarom het nodig is dat we langer werken plus de vele uitzonderingen op het brugpensioen, schiet de overheid zichzelf weer in de voet.

Ervaring

Het herinvoeren van de proefperiode lijkt me een no-brainer. Ondernemers en bedrijven zullen mensen dan sneller kansen geven. Heel wat afgestudeerden en werkzoekenden zullen daarvan kunnen profiteren. Ervaring kunnen opdoen is het beste toekomstperspectief.

Laten we dus geen maanden discussiëren en tijd verspillen aan deze ene maatregel. Ik wil visie zien, leiderschap en inspiratie. Want dat hebben we nodig om een draagvlak te creëren en vooruit te gaan.

Een Elon Musk droomt van Mars en tegenwoordig moet de NASA al op zijn SpaceX rekenen om het internationaal ruimtestation te bevoorraden.

Vertrekken vanuit een duidelijke visie en meer aandacht voor de communicatie daarrond kunnen zorgen voor meer consensus en snellere en betere beslissingen. Een Mark Zuckerberg heeft de visie om de hele wereld te verbinden en slaagde erin om enkele miljarden mensen elke dag dichter bij elkaar te brengen. Een Elon Musk droomt van Mars en tegenwoordig moet de NASA al op zijn SpaceX rekenen om het internationaal ruimtestation te bevoorraden.

Wat is onze visie op de toekomst van de arbeidsmarkt in ons land? Wat is het grotere plan? Hoe zien onze leiders de toekomst en waarom zouden wij ons daarachter moeten scharen en er enthousiast over worden? Kan de Elon Musk van deze regering opstaan en ons inspireren?

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.