opinie

Zeg dan toch ja, minister Peeters

Professor arbeidseconomie UGent en UAntwerpen

Federaal minister van Werk Kris Peeters zegt ja tegen maatregelen van zijn Vlaamse collega Philippe Muyters. Maar om een direct positief effect te hebben op onze arbeidsmarkt moet hij ook ja zeggen tegen maatregelen binnen zijn eigen bevoegdheden, en die ja blijft uit.

Geachte Minister Peeters, u hebt dit weekend ja gezegd tegen de voorstellen van uw gewestelijke collega Philippe Muyters in het kader van de arbeidsdeal (tijd.be, 9 juli). Een ja over de hele lijn zelfs. Elk van zijn voorstellen om werklozen te activeren, hebt u goed bevonden. En als die maatregelen federaal wat geld kosten, dan neemt u dat er met de glimlach bij. Dat is moedig.

U kunt met volle vertrouwen ja zeggen tegen wat u met uw bevoegdheden voor onze arbeidsmarkt kunt doen.

Wat die moed betreft, moeten we eerlijk zijn. Het janusmasker dat ik een paar weken geleden de volledige regering-Michel verweet (De Tijd, 14 juni), hebt u ook nog niet helemaal afgezet. Immers, uw ja tegen de maatregelen op gewestelijk niveau gaat samen met een nee tegen maatregelen binnen uw eigen bevoegdheden. Ik kan dat maar moeilijk volgen. Cruciale hefbomen om de vacatures in ons land gevuld te krijgen - toch het doel van de arbeidsdeal - bevinden zich op het federale niveau. Met uw nee tegen het gebruiken van die hefbomen, kan de arbeidsdeal dus nooit een echt succes worden.

Het is niet dat ik uw houding totaal niet kan volgen. U hebt er de afgelopen jaren een punt van gemaakt het sociaal overleg ten volle te laten spelen. Nu nog zware hervormingen doordrukken tegen de wil van de vakbonden in, ligt vast moeilijk.

©RV-DOC

Bovendien denkt u ook vast aan de federale en gewestelijke verkiezingen van juni 2019. U zult dan weliswaar al enkele maanden burgemeester van de stad Antwerpen zijn - ik durf daar niet aan te twijfelen - maar de komende maanden nog maatregelen nemen die mogelijk moeilijk liggen bij de achterban, wil u uw collega’s van CD&V vast niet aandoen.

Enkel winnaars

Toch zie ik mogelijkheden voor een ja die enkel winnaars in de Wetstraat zouden mogen opleveren. Neem nu de werkloosheidsuitkeringen. Uw collega’s van de N-VA en Open VLD vragen een beperking in de tijd (De Tijd, 23 juni). Uzelf en de collega’s van de MR zien dat niet zitten.

Ik sta aan uw kant. Het fundamentele probleem van onze arbeidsmarkt is het hoge aantal inactieven, mensen zonder baan die geen baan zoeken. De werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd doet die groep vermoedelijk enkel toenemen. Maar waarom die uitkeringen niet sterker degressief maken? Laat ze op een hoger niveau starten dan nu het geval is, maar nadien sneller dalen. Zo heeft elke partij haar trofee. Maar vooral zullen werklozen constant geprikkeld worden om een baan te zoeken en zo langdurige werkloosheid vermijden.

Brugpensioen

Wat ik ook moeilijk kan begrijpen, is uw verzet tegen een verstrakking van de regels rond nieuwe instroom in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het brugpensioen dat zo niet genoemd mag worden. Het is nog altijd mogelijk bij een herstructurering vanaf 56 jaar van dat stelsel te genieten. De komende jaren zal die leeftijd wel wat stijgen, maar uw recente opmerking dat de uitdoving van dat stelsel ‘in het tempo van de sociale partners’ mag gebeuren, vond ik bepaald ongelukkig.

Waarom niet nu dat stelsel versneld laten uitdoven, in de geest van het regeerakkoord van 2014? Dit systeem werd ooit ingevoerd toen er veel werklozen waren en weinig vacatures. Nu de situatie totaal omgekeerd is, is dat toch niet meer verdedigbaar? Zou een grote meerderheid van de jongeren uit uw potentieel electoraat er niet net zo over denken?

Waarom de werkloosheidsuitkeringen niet sterker degressief maken? Laat ze op een hoger niveau starten, maar nadien sneller dalen.

Trouwens, met een verduidelijking en verstrakking van de regels rond nieuwe instroom in het brugpensioen zou u toch ook niet alleen uw collega’s, maar ook uzelf plezieren? De discussie tussen uzelf en minister Muyters rond SWT vanaf 56 jaar bij Carrefour lijkt me toch niet iets dat u wil overdoen bij volgende herstructureringen?

Ten slotte maakt u zich zorgen over de sterke koppeling van de lonen aan de anciënniteit in ons land. Dat maakt 55-plussers vrij duur. U wees hier al herhaaldelijk naar wanneer u gevraagd werd wat hun lage tewerkstelling kon verklaren.

De sociale partners werken daar al lang op, maar komen niet tot een akkoord. Is het dan nu niet aan u om die problematiek naar de regeringstafel te brengen? Het sociaal overleg alle kansen geven, hebt u in deze echt wel gedaan.

Van al deze maatregelen kan een direct positief effect verwacht worden voor onze arbeidsmarkt. Maar ook voor u als minister van Werk. Er na wat aarzeling terug staan wanneer de prijzen worden uitgedeeld, dat is waar we nu de Rode Duivels voor roemen en dat is waar ook u voor beloond zult worden. U kunt dus, met volle vertrouwen, ja zeggen tegen wat u met uw bevoegdheden voor onze arbeidsmarkt kunt doen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud