Participatie is niet wat Peeters daaronder verstaat

©BELGA

Teveel participatie van de burger nekte het Oosterweeldossier. Dat is althans de visie van minister-president Peeters. Een foute visie.

Door Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Kamerlid en Districtsschepen Antwerpen voor Participatie

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat alleen maar digitale participatie over grote werken discriminerend is en verklaart de bouwvergunningen nietig. Geïnspireerd door zijn trip naar China antwoordt minister-president Peeters laconiek dat het falen van onder andere het Oosterweeldossier te wijten is aan te veel participatie. Dat leidt in zijn ogen tot de blokkering van grote dossiers. Peeters gooit hiermee wel heel erg vlotjes het kind met het badwater weg.

Dergelijke visie horen we wel meer bij politici die niet vertrouwd zijn met participatie. Participatie, dat is niet een dossier uitwerken en dan vragen: ‘is het goed zo?’ Natuurlijk antwoorden de mensen die daarbij de zwaarste lasten moeten dragen met een oorverdovend néé.

Brug te ver

Dat Peeters daarbij de uitspraak van het Grondwettelijk Hof aangrijpt, is een - vergeef me de woordspeling - brug te ver. De digitale kloof zou voor discriminatie zorgen in de informatieverstrekking. Het is toch niet van deze tijd om niet in te zetten op een snellere en doorgedreven versterking van de toegang tot internet? Dit is een achterhoedegevecht, maar alleszins géén excuus om het participatie- en inspraaktraject, inclusief het recht van burgers om hun overheid uit te dagen, over boord te zetten.

De minister-president lijkt bovendien aan acuut geheugenverlies te leiden. Zo stelde hij op 14 november vorig jaar in het Vlaams Parlement nog: ‘Initiatieven zoals de G1000 zijn een verrijking voor de democratie. Zulke initiatieven moeten zeer positief worden bekeken en opgevolgd. De inspraak van de burger kan niet ruim genoeg zijn.’

Peeters is schijnbaar het inzicht en vertrouwen verloren dat goed geïnformeerde burgers best wel in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Overal duiken participatietrajecten, burgerbegrotingen en inspraakmomenten op. Ervaring leert dat een duidelijk afgebakend traject maakt dat grote projecten veel breder gedragen worden.

Draagvlak

Het is toch veel nuttiger tijd te steken in het zoeken van een breed draagvlak dan in het antwoorden op een storm van protest. Duidelijke en doorgedreven participatietrajecten zorgen ervoor dat mensen de overheid minder bestrijden, en er als geëngageerde burger aan meewerken.

Politici moeten hun verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen niet afschuiven op de bevolking. Het is een heel ander paar mouwen om de populariteitspoll die verkiezingen nog vaak zijn, te overstijgen en de burger effectief bij het beleid te betrekken. Open VLD trekt voluit de kaart van participatie. Mensen hebben immers de kracht dingen beter te maken, voor zichzelf én voor anderen.

Leg uit waarom je bepaalde beslissingen neemt. Waarom je bepaalde inzichten aanvaardt of niet. En natuurlijk geldt dit niet voor elke beslissing van dagelijks bestuur, maar wel voor beslissingen die een sterke impact hebben op de leefomgeving van betrokken burgers.

Dát is de uitdaging voor de democratie van morgen: mensen dichter bij het beleid brengen, hen degelijk informeren en laten meewerken. Enkel zo doorbreken we het beeld van de politicus als een te wantrouwen soort, die met listige schimmigheid de kiezer om de tuin tracht te leiden.

En voor wie het vergeten was: democratie is de macht aan de burger. De tijd dat mensen aanvaardden dat ze bij het handje genomen worden is voorbij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content