Advertentie
Advertentie

Verbaast het dat gedupeerde beleggers hun vertrouwen in het gerecht kwijt zijn?

©Sofie Van Hoof

Gedupeerde beleggers zijn alle vertrouwen kwijt in het gerechtelijk apparaat voor grote collectieve fraudedossiers, zoals dat van Lernout & Hauspie (LHSP). Niet omdat zij geen vertrouwen hebben in wie werkt voor justitie. Wel omdat zij de indruk hebben dat niet genoeg middelen worden vrijgemaakt. Vijftien jaar is geen aanvaardbare termijn voor wie wacht op een schadevergoeding. Dat een procedure zo lang moet aanslepen, krijg je niet uitgelegd.

Door Bernard Thuysbaert, managing partner van het advieskantoor Deminor

Samen met Test-Aankoop heeft Deminor meer dan 13.000 beleggers, voormalige aandeelhouders in Lernout en Hauspie Speech Products (LHSP), verzameld. Sinds november 2000 hebben wij heel wat tijd, energie en middelen gestoken in het behartigen van hun belangen.

Advertentie

Vandaag heeft Deminor zoals gebruikelijk die 13.000 beleggers een bondige informatiebrief bezorgd. De laatste communicatie was inmiddels al bijna één jaar geleden. Ja, u leest het goed. Het was al bijna 1 jaar geleden dat wij de gedupeerde beleggers nog nieuws mochten geven over deze eindeloze gerechtelijke procedure.

Historiek

De beursnotering van LHSP werd geschorst op 9 november 2000, toen een aantal onregelmatigheden aan het licht werden gebracht, en ook intern werden bevestigd. De strafklacht met burgerlijke partijstelling van Deminor werd reeds neergelegd in februari 2001. De strafrechtelijke uitspraak van het Hof van Beroep te Gent dateert van 20 september 2010. Het Hof van Cassatie heeft op 29 november 2011 uitspraak gedaan inzake het cassatieberoep dat de veroordeelde partijen hadden ingediend. Sinds die datum is de strafveroordeling definitief.

Na constante pogingen van Deminor en zijn advocaten om de burgerlijke zaak terug in gang te zetten, was er op donderdag 11 oktober 2012 een ‘informeel overleg’ tussen de voorzitter van het Hof van Beroep van Gent, zijn griffier en de advocaten van de verschillende partijen.

Op deze zitting kwam de voorzitter tot de vaststelling dat het proces minstens nog 2 jaar zou duren, omdat alle partijen de kans moeten krijgen om conclusies neer te leggen en dus hun standpunten te verkondigen, en vanzelfsprekend vraagt elke verwerende partij heel veel  voorbereidingstijd. Er zijn weliswaar meer dan 19.000 burgerlijke partijen, maar de 13.000 beleggers die door Deminor en Test-Aankoop worden vertegenwoordigd kunnen wel als één stem spreken.

Op diezelfde zitting meldde de hoofdgriffier dat hij bijkomende krachten nodig heeft om de zaak terug te laten starten, wat dus betekende dat de kalender van 2 jaar pas van start zou gaan wanneer de griffie zelf klaar is. Er zouden immers meer dan 4.000 beleggers zich aangemeld hebben zonder advocaat of vertegenwoordiging.

Deminor heeft in oktober 2012 de minister van Justitie, Annemie Turtelboom, aangesproken. De minister heeft niet de moeite genomen om zelf te antwoorden maar via haar woordvoerder liet zij weten dat zij de nodige middelen zou vrijmaken. Of tenminste, dit werd zo in de pers overgenomen.

Niets gebeurd

Wat is er sindsdien gebeurd? Kort samengevat: niets. De procedure ligt nog steeds stil.

Ondanks heel wat aandringen kregen wij bij het Hof van Beroep te Gent steeds als begrijpelijk antwoord dat zij nog steeds werken aan de voorbereiding van de zaak, maar dus blijkbaar nog steeds niet over de nodige middelen beschikken.

Eind mei 2013 kregen wij het bericht van de hoofdgriffier dat er vóór het gerechtelijk verlof geen acties meer ondernomen zullen worden. Toch nog een hoopvol bericht: de verzending van de kalender zou voorzien zijn voor september 2013! Vanaf dan dus nog twee jaar?

De verontwaardiging was voor onze cliënten zo groot, dat Deminor opnieuw de minister van Justitie heeft aangeschreven, op 5 juni. Geen antwoord, daarom een herinneringsbrief op 8 juli 2013.

Uiteindelijk kregen wij toch een bondig antwoord op 9 juli: ‘Ik heb het inzicht tijdelijk bijkomende middelen in personeel toe te kennen aan de griffie van het Hof van Beroep te Gent in het kader van het dossier Lernout & Hauspie. … Ik vestig uw aandacht op het feit dat omwille van budgettaire voorzichtigheid en inspanningen die opgelegd zijn door de regering, het uitdelen van bijkomende middelen niet meer mogelijk is en dat deze dus intern dienen te worden gecompenseerd. Men bedoelt hiermee dat indien bijkomende middelen gegeven worden aan het Hof van Beroep te Gent, deze elders dienen onttrokken te worden’.

Personeel

Uit de brief van de minister blijkt overigens dat in een eerste fase twee personeelsleden zullen worden toegevoegd, en in een tweede fase drie. Ter herinnering, de hoofdgriffier had, zo had ik begrepen, in oktober 2012 zeven aanvullende krachten gevraagd.

Wij begrijpen uit de brief dat een vooruitgang in de zaak LHSP dus zal betekenen dat andere zaken vertraging krijgen.

Wat kan Deminor vandaag meer doen dan bij de onmachtige en onderbemande griffie aan te dringen om het proces eindelijk te laten herstarten, of bij de machtige maar budgetloze minister van Justitie eerbiedig ons ongenoegen te uiten?

Beleggers hebben vandaag alle vertrouwen verloren in de werking van ons gerechtelijk apparaat voor grote collectieve fraudedossiers. Niet omdat zij geen vertrouwen hebben in de rechters, griffiers of al wie werkt voor justitie, maar omdat zij de indruk hebben dat voor hun dossier niet de nodige middelen worden vrijgemaakt.

Verenigde Staten

15 jaar is geen aanvaardbare termijn voor burgerlijke partijen die wachten op een schadevergoeding, en sinds september 2010 (3 jaar!) een formele veroordeling hebben bekomen van een aantal partijen, waaronder het voormalig management en de bedrijfsrevisor van LHSP, toen partner van het nog welvarende KPMG.

Hoe uitgelegd krijgen dat een procedure zo lang moet aanslepen, zeker als men weet dat in de Verenigde Staten al  jaren geleden settlements zijn ondertekend en uitgevoerd. De bestuurders, KPMG en ook Artesia Bank (Dexia Bank, nu Belfius Bank) hebben voor meer dan 200 miljoen dollar schadevergoedingen betaald aan de beleggers die hun geld in LHSP hadden geïnvesteerd via de Amerikaanse beurs NASDAQ.

Deminor zal zich blijven inzetten en alle mogelijke stappen ondernemen om tot een schadevergoeding te komen voor de aangesloten gedupeerde beleggers. Toch stel ik onze regering de vraag of het geen gemiste kans is dat voor dergelijke collectieve schadedossiers geen gepaste regeling is voorzien.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.