Advertentie

Vriendschap en samenwerking tussen China en Europa dient betere samenleving en toekomst

©Photo News

Meer dan ooit hebben de Chinees-Europese vriendschap en samenwerking dialoog en uitwisseling nodig op basis van gelijkheid. Die samenwerking heeft ook baat bij een sterker België. België wordt niet voor niets het ‘hart van Europa’ genoemd.

Door Xi Jinping, president van de Volksrepubliek China

Sinds 2004 helpt een Belg de boeren in de grensregio van Zuidwest-China koffie te telen zodat ze een einde kunnen maken aan hun armoede; in 1990 is een Chinese arts zich in België komen vestigen en heeft dankzij zijn uitstekende knowhow heel veel patiënten van hun ziekte verlost.

Uit talrijke voorbeelden zoals deze ervaar ik een enorme kracht die de vriendschap en de samenwerking tussen China en Europa weerspiegelt. Het is juist die kracht die zich een weg gebaand heeft sinds de oude Zijderoute van 2.000 jaar geleden. Het is die kracht die mensen met verschillende huidskleur, taal en religieuze overtuiging op het continent Europa-Azië bij elkaar gebracht heeft om naar een beter leven te streven. Dat is ook de gemeenschappelijke wil van het Chinese volk en van alle Europese volkeren.

Het is met die ingesteldheid dat ik een staatsbezoek aan België en een bezoek aan het hoofdkwartier van de Europese Unie breng.

Gedurende 43 jaar diplomatieke betrekkingen tussen China en België heeft de relatie tussen beide landen een sterke ontwikkeling gekend. Sinds het begin van de diplomatieke betrekkingen is de bilaterale handel met een factor 1.000 gegroeid. Binnen de Europese Unie is België de zesde grootste handelspartner van China geworden. De wederzijdse investering tussen beide landen blijft toenemen. Zo is de voorbije vijf jaar de Chinese directe investering in België met een tienvoud gestegen en heeft zo bijgedragen tot veel werkgelegenheid. Samen hebben we met succes het ‘Kunstfestival Europalia-China’ georganiseerd, wat de vriendschap tussen de beide volkeren verder versterkt heeft.

Pendelen

Sinds het sluiten van het globaal strategisch partnerschap tussen China en de EU is het volume van de bilaterale handel in tien jaar verviervoudigd en bereikte het 559,1 miljard dollar in 2013. Jaarlijks pendelen er meer dan 5,5 miljoen mensen en zijn er meer dan 270.000 uitwisselingen van studenten. Achter die cijfers zitten talrijke handelsproducten, meer werkgelegenheid en betere studieopportuniteiten voor de bevolking aan de beide kanten, dankzij de Chinees-Europese vriendschap en samenwerking.

Mijn verwachting van dit bezoek is het uitdiepen van een win-winrelatie tussen China en Europa, zodat de bevolking van China en van alle Europese landen van nog meer welvaart en welzijn kan genieten.

China en Europa bevinden zich in een cruciale fase van hun respectieve ontwikkeling. De 3de plenaire sessie van het Centraal Comité tijdens het 18de Congres van de Chinese Communistische Partij heeft beslist over de strategische beschikkingen van het algemene uitdiepen van hervorming. De concrete beschikkingen over de implementatie van meer dan 300 hervormingsmaatregelen in 15 sectoren worden gepubliceerd. 1,3 miljard Chinezen zetten zich volledig in om de Chinese droom van de grote herleving van de Chinese natie te verwezenlijken. Europa is haar hervorming en ontwikkeling ook met alle kracht aan het voortzetten. De Europese Unie heeft een grondige structurele hervorming doorgevoerd. De bevolking van alle Europese landen heeft zware inspanningen geleverd. Een lentebriesje van herstel begint de strenge winter van de Europese economie weg te drijven.

De nieuwe situatie heeft de ontwikkeling van de Chinees-Europese vriendschap en de samenwerking nieuwe opportuniteiten geboden. China en Europa vormen een gemeenschap met dezelfde belangen op de weg naar ontwikkeling. China blijft Europa met een strategische visie aanzien en blijft het streven naar Europese eenmaking ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd dat de volkeren van alle Europese landen ons volk zullen ondersteunen om de door onszelf gekozen en aan de Chinese situatie aangepaste weg te bewandelen.

Plan

In november vorig jaar hebben de beide kanten het document ‘De strategische planning 2020 van de Chinees-Europese samenwerking’ gepubliceerd. China is bereid om samen met Europa het plan volledig uit te voeren door de implementatie van ‘De planning’ als hoofdstroom en door de uitwisseling en de samenwerking op het gebied van handel, investeringen, financiën, hightech, nieuwe energie en nieuw type van urbanisatie globaal te versterken. De Chinees-Europese vriendschap en samenwerking zal onze respectieve ontwikkeling sterker ondersteunen en de bevolking aan beide kanten meer concrete voordelen bieden.

De nieuwe situatie heeft die vriendschap en samenwerking nieuwe strategische inhoud gegeven. De bevolking en het bbp van China en Europa vertegenwoordigen respectievelijk een vierde en een derde van de wereldtotaliteit. In onze tijd van economische globalisering, multi-polarisering en maatschappelijke informatisering, overstijgt de Chinees-Europese relatie zijn bilaterale karakter en krijgt ze meer en meer strategische relevantie op wereldniveau.

Zo zijn China en Europa twee belangrijke machten om de wereldvrede te handhaven. China levert de grootste bijdrage aan de vredesmacht van alle permanente leden van de VN-Veiligheidsraad. De EU levert de meeste buitenlandse hulp in de wereld. Wij beide hebben efficiënt samengewerkt in de Iraanse kernkwestie, het Midden-Oosten en de strijd tegen piraten. We moeten onze krachten bundelen om, samen met alle vredelievende mensen in de wereld, een wereld van vrede op te bouwen.

Economische groei

China en Europa zijn ook twee grote markten die naar gemeenschappelijke ontwikkeling streven. Als grootste ontwikkelingsland nadert de bijdrage van de Chinese economische groei tot 30 procent van die van de wereld. Als de grootste economische entiteit heeft het bbp van de EU 16.700 miljard dollar bereikt. China en Europa moeten volharden in het verzekeren van een win-winrelatie, in het openstellen van de markten en in het ontwikkelen van een open wereldeconomie. Opdat wij een sterke motor worden voor de krachtige, duurzame en evenwichtige groei van die wereldeconomie.

China en Europa zijn ook twee grote beschavingen die de vooruitgang van de mensheid bevorderden. China en Europa zijn de bakermat en de uitstekende vertegenwoordigers van de oosterse en westerse cultuur, die elkaar gedurende millennia bevorderden en bewonderden. Wij moeten samen volharden in de diversiteit van onze beschavingen en samen de leidende rol spelen in de wereldstroming van tolerantie, inspiratie en uitwisseling tussen beschavingen, zodat we bijdragen tot de gezamenlijke vooruitgang van onze samenlevingen.

In de nieuwe situatie, en meer dan ooit, hebben de Chinees-Europese vriendschap en samenwerking dialoog en uitwisseling nodig op basis van gelijkheid. De plaatselijke situatie en de fase van ontwikkeling tussen China en Europa zijn verschillend en een algemene eensgezindheid tussen de Chinese en alle Europese volkeren over elk thema is niet mogelijk. We bevinden ons in een tijdperk dat wij moeten samenwerken zoals varen op eenzelfde schip, en tegelijkertijd onze identiteit moeten kunnen bevestigen en promoten; dit is een tijdperk zowel van de grootste opportuniteiten als van de grootste uitdagingen ooit.

Wijzen en dwazen

‘De wijzen zoeken naar consensus en de dwazen insisteren op verschillen.’ China en Europa moeten op basis van wederzijds respect, gelijke behandeling, gelijkenissen, rekening houdende met verschillen en het nastreven van een win-winsituatie, de dialoog en de uitwisseling versterken. Ze moeten naar de grootste noemer van onze belangen zoeken, opportuniteiten delen en samen uitdagingen confronteren.

Net zoals riffen en rotsen rivieren niet kunnen tegenhouden naar zee te stromen, ben ik ervan overtuigd dat problemen en onenigheden de vooruitgang van vriendschap en samenwerking tussen China en Europa niet kunnen beletten.

België is het land waar het hoofdkwartier van de EU gevestigd is en wordt dan ook het ‘hart van Europa’ genoemd. Een sterker hart zou ook meer kracht betekenen voor de Chinees-Europese samenwerking.

Die vriendschap en samenwerking is niet alleen een keuze van onze tijd. Het is ook de keuze van 1,8 miljard mensen van China en Europa. Het feit dat ‘Xinghui’ en ‘Haohao’, twee schattige panda’s van het Chinese ‘Land van het Paradijs’, duizenden kilometers hebben kunnen reizen om in het Belgische ‘Pairi Daiza’ te komen wonen, is een uitstekend bewijs van die keuze. Hun namen ‘Licht’ en ‘Geluk’ verwijzen naar ons zelfvertrouwen en onze beste wensen voor de Chinees-Europese vriendschap en samenwerking.

Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van de Chinees-Europese relatie steeds meer licht en hoop betekent en voor ons leven steeds meer geluk.

Advertentie
Gesponsorde inhoud