Advertentie

Alleen voor de laagste lonen de lasten verlagen is geen bijster goed idee

©RV DOC

Gaan we de inkomensongelijkheid bestrijden door enkel loonlastenverlagingen toe te kennen op de laagste lonen, zoals minister Vande Lanotte (sp.a) beweert? Ik denk het niet. Zijn denkschema negeert hoe welvaart gecreëerd wordt en zal gecreëerd worden in de toekomst in Vlaanderen. Een loonlastenverlaging voor alle werknemers dringt zich net op.

Door Stijn Decock, hoofdeconoom van Voka

Er is heel wat te doen rond nieuwe technologieën die de maatschappij harder zullen opdelen. Opdelen tussen kenniswerkers die de technologie beheersen en hierdoor een mooi inkomen opstrijken, en mensen wiens job door robots of computers is vervangen en die nog wat in de marge aan een laag loon kunnen werken. De oplossing is niet de twee groepen tegen elkaar uit te spelen, zoals Vande Lanotte insinueert, maar de ene groep de andere te laten meetrekken.

Willen we dus vermijden dat de armoede of de inkomensongelijkheid toeneemt, dan hebben we goede jobs nodig voor hoog- en laaggeschoolden. En die jobs zullen moeten gecreëerd worden door bedrijven.  Door bedrijven die ook nog eens internationaal moeten concurreren en in Vlaanderen geconfronteerd worden met nagenoeg de hoogste loonkosten van de wereld. De enige remedie voor een bedrijf is dan hoogtechnologisch werken en unieke kwalitatieve producten of diensten leveren. Met onze centrale ligging in Europa en hoge scholingsgraad als enige troef.

Om voldoenden bedrijven in Vlaanderen over te houden - bedrijven die ook laaggeschoolden in de productie of dienstverlening nodig hebben - heb je dus in de eerste plaats ook gemotiveerde ingenieurs, verkopers, marketingmensen en technici nodig. Indien deze afhaken, eindig je met weinig bedrijven en kan je ook moeilijk veel jobs voor laaggeschoolden creëren.  De enorme kloof tussen netto- en brutolonen in dit land werkt niet bepaald motiverend voor de kenniswerkers. Werknemers houden slechts een derde over van wat ze kosten aan de ondernemer. Wil  die ondernemer een goed presterend personeelslid een salarisverhoging geven, dan houdt die daar netto nauwelijks iets aan over.

Lastenverlagingen enkel toekennen aan de laagste lonen, gefinancierd met de opbrengsten van fraude, is dus geen goed idee. Een loonlastenverlaging financieren enkel met de inkomsten van fraude is om te beginnen bijzonder vaag. De ramingen over fraude liggen sterk uiteen en de mogelijke reële opbrengst is nog vager.

Bovendien krijg je het effect dat wie laaggeschoold is en zich wat opwerkt, daar netto nauwelijks iets van zal zien omdat zijn loonsverhoging telkenmale door hogere belastingtarieven wordt opgeslorpt.

Tot slot miskent het idee van Vande Lanotte dat er ook dringend nood is aan een lastenverlaging  voor iedereen die werkt, in het bijzonder de trekpaarden die er voor moeten zorgen dat Vlaanderen morgen nog concurrentieel en welvarend is. 2014 is niet voor niets het jaar van het paard.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud