Bedrijven moeten niet opdraaien voor verhoging van het inschrijvingsgeld hoger onderwijs

Men kan voor of tegen besparingen in het onderwijs zijn, maar de factuur doorschuiven naar de bedrijven is wel het laatste wat we moeten doen.

Door Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO

De Vlaamse regering wil de komende jaren besparen op de dotaties aan het hoger onderwijs. De voorbije week werd een verhoging van het inschrijvingsgeld voorgesteld om die besparing op te vangen.

Alain Verschoren, de rector van de Universiteit Antwerpen, is daar geen voorstander van en stelt voor dat bedrijven geld storten in een opleidingsfonds. Daarmee kan een verhoging van het inschrijvingsgeld worden beperkt. Hij redeneert dat veel bedrijven nauwelijks belastingen betalen in dit land, maar dat het onderwijs hen wel de arbeidskrachten levert die ze hard nodig hebben. Als de ondernemers akkoord gaan met de besparingsmaatregelen van de Vlaamse overheid, nodigt hij hen uit financieel bij te springen.

Voorspelbaar

Het is zo voorspelbaar: er is een financieringsprobleem, dus moeten de bedrijven maar opdraven. Via een zoveelste fonds waaraan zij moeten bijdragen. Men vraagt het onderwijs inspanningen. Men kan daar voor of tegen zijn, maar de factuur doorschuiven naar de bedrijven is wel het laatste wat we moeten doen.

Nu onze competitiviteit, groei en ondernemerschap onder druk staan en iedereen schreeuwt om lastenverlaging, is het geen goed idee de kosten van het onderwijs nog meer op werkgevers af te schuiven en zo de lasten nog meer te verhogen.

Kwaliteitsvol onderwijs is immens belangrijk. Het is een belangrijke investering die mensen toelaat zich te ontwikkelen en te ontplooien, hun plaats te vinden in en ten dienste van de maatschappij, zin en richting te geven aan hun leven, om zo ook te voorzien in hun levensonderhoud en dat van hun gezin. Maar ook voor de samenleving en de overheid is een taak weggelegd. Die heeft er alle belang bij om onderwijs aan te bieden dat maximaal kansen geeft en elkeen optimaal zijn rol laat spelen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Een kerntaak van de overheid.

Brug

Bedrijven zijn gebaat bij goed onderwijs en bij een goede afstemming ervan op de arbeidsmarkt. Maar het is hun taak om economische activiteiten te ontwikkelen en mensen in functie daarvan tewerk te stellen. Naarmate de overheid daarvoor het juiste kader schept, kunnen ze jobs en welvaart creëren. Ze dragen een verantwoordelijkheid voor de opleiding van hun mensen, wiens kennis actueel en op niveau moet blijven. En ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteitsvol onderwijs en aan een brug tussen onderwijs, arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Daarvoor worden al initiatieven genomen, die kunnen worden versterkt en uitgebreid.

Maar het gaat niet op de bedrijven te laten opdraaien voor de besparingen die aan het hoger onderwijs worden gevraagd. Bedrijven scheppen jobs, creëren welvaart en financieren al grotendeels ons huidige systeem. Dat wordt al te vaak vergeten. Ze betalen samen jaarlijks meer dan 70 miljard euro aan bijdragen en belastingen. Bedrijven zijn de grootste financiers van de overheid en dus ook van ons onderwijs. Vraag hen dus niet om nog een tweede keer te betalen.

We moeten talent en een goede opleiding, de enige grondstoffen in België, koesteren en daar volop op inzetten. Er mag dus niet lichtzinnig met onderwijs worden omgesprongen. Maar net zoals van de overheid en de bedrijven kan men ook van het hoger onderwijs rationalisering en efficiëntiewinsten vragen, zonder aan de kerntaken en de kwaliteit te raken. Met de juiste keuzes zou men die zelfs nog kunnen verbeteren, door de schaarse middelen nog beter in te zetten. Daar ligt de grote uitdaging. Niet in het doorschuiven van de rekening naar de bedrijven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud