Advertentie

Beste overheidsvakbond, bezin u eens over uw eigen kijk op de ambtenaren

©Dieter Telemans

De overheidsvakbond ACOD kant zich tegen de verhuizing van ambtenaren naar Tour & Taxis, wegens 'de te onveilige weg naar de site'. Willen ze ook eens nadenken over hoe ze kunnen meehelpen om de overheid op een positieve manier weerbaar te maken tegen de nieuwe (budgettaire) uitdagingen, met constructieve voorstellen en zin voor realisme?

Door Simon Dedoncker,  adjunct van de directeur op het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Ik beken, ik ben een ambtenaar van de Vlaamse Overheid. Ik beschouw mezelf wel als iemand van de nieuwe generatie: een ambtenaar 2.0, zoals een collega van mij in zijn twitterprofiel heeft geschreven. Vastbenoemd? Ja. Gemotiveerd? Ja.  

Ik schrijf deze brief als persoonlijke reactie op de berichtgeving rond de verhuis van mijn collega’s naar de Tour & Taxis site. Voor de duidelijkheid, mijn entiteit blijft vlak aan het Noordstation gevestigd. Ik begrijp echter wel dat een verhuis naar een verder gelegen site niet fijn is. Niemand vindt het leuk om langer onderweg te zijn van en naar het werk, ook al is het maar enkele minuten, toch?

Parkje

Het argument dat de route gevaarlijk is, begrijp ik echter niet. Een parkje waar dagelijks gesport wordt (ook door ambtenaren) is niet per definitie gevaarlijk. Een straat oversteken: dat moet nog lukken, nee? Bovendien zie ik ook opportuniteiten, zoals het werken in een moderne kantooromgeving, die het Nieuwe Werken mogelijk maakt en voldoet aan alle hedendaagse welzijnsnormen. Een manier om de perceptie van een stoffige, archaïsche ‘De Collega’s’-overheid te laten evolueren naar een kijk op een moderne, jonge en dynamische overheid die ten dienste staat van de mensen en dit op een efficiëntere en effectievere manier.

Klantvriendelijk

Ik wil dan ook een tweeledige oproep doen. De media zou ik willen vragen om ambtenaren en leden van de overheidsvakbonden niet steeds gelijk te schakelen. Voor elke conservatieve vakbondsafgevaardigde zijn er namelijk minstens evenveel jonge, gemotiveerde ambtenaren die beseffen hoe goed ze het er hebben en die willen meewerken aan een nieuwe klantvriendelijke overheid.

De (socialistische) overheidsvakbonden zou ik willen vragen om zich eens te bezinnen over de manier waarop zij de overheid en haar ambtenaren steeds opnieuw percipiëren als conservatief en asociaal. Ik zou ze ook willen vragen om eens na te gaan hoe ze kunnen meehelpen om de overheid op een positieve manier weerbaar te maken tegen de nieuwe  (budgettaire) uitdagingen, met constructieve voorstellen en zin voor realisme.    

 

 

 

 

 

Advertentie
Gesponsorde inhoud