opinie

Beter geen paniekreactie bij dieselgate

Flanders Centre for Automotive Research

Alleen afspraken op lange termijn kunnen de schadelijke uitlaatstoffen van de diesels terugdringen.

Vic Heylen, Flanders Centre for Automotive Reseach

©Photo News

Experts uit landen van de Europese Unie hebben zich wellicht onder Duitse druk in meerderheid uitgesproken tegen het verstrengen van de normen voor dieseluitlaatgassen.

De genomen beslissing lijkt alleszins verstandiger, beter overwogen en realistischer dan een paniekreactie in de nasleep van het VW-dieselschandaal. Het is nooit verstandig impulsief een einde te maken aan moeizaam bereikte overeenkomsten uit het verleden. Het is niet omdat één speler de spelregels niet naleeft dat het reglement moet worden gewijzigd.

In Amerikaanse ogen is diesel een Europees probleem. In Europa zijn diesels goed voor de helft van de markt, in alle andere regio’s ter wereld, met uitzondering van Indië, is dat maar enkele percenten.

In het verleden werden Amerikaanse autobouwers tientallen keren betrapt op bedrog tijdens de certificatietesten. Zij het dan op minder gesofistikeerde manieren. Zij kwamen ervanaf met enkele tientallen miljoenen dollars boete. In Amerikaanse ogen is diesel een Europees probleem. In Europa maken diesels de helft van de automarkt uit, in alle andere regio’s van de wereld, met uitzondering van Indië, is dat enkele percenten.

De wettelijk toegelaten concentraties van schadelijke stoffen bereiken stilaan de grens van het meetbare. Onder bepaalde omstandigheden liggen NOx-concentraties in de omgeving hoger dan in de uitlaatgassen van een moderne diesels.

Compromis

Europa heeft met de industrie ambitieuze doelstellingen afgesproken voor het beperken van de CO2-uitstoot. Die kunnen enkel worden gehaald met een voldoende aantal zuinigere, minder CO2 uitstotende diesels in het park.

Ook bij het beschermen van het milieu moeten soms keuzes worden gemaakt. NOx is een regionaal vervuilend probleem, CO2 is een broeikasgas dat bijdraagt tot het opwarmen van het klimaat en daarom een wereldwijd probleem. Die evenwichten kunnen enkel gevonden worden mits afspraken op lange termijn gemaakt worden. Niet met paniekreacties op plotse, onverwachte gebeurtenissen. De autosector is bovendien de enige sector waar de overheid flexibel kan reageren op plotse pieken. Bijvoorbeeld door het invoeren van tijdelijke snelheidsbeperkingen.

In de publieke opinie en in de pers geniet de auto een weinig milieuvriendelijk imago. Dat is in grote mate de schuld van de autoindustrie zelf. Autobouwers investeren miljoenen in lobbywerk om politici te beïnvloeden bij het nemen van beslissingen met betrekking tot de technische reglementering van voertuigen. Met contra productief resultaat als details over het lobbywerk in de openbaarheid komen

De industrie investeert integendeel niet in communicatie of duiding over bereikte resultaten of het sterk dalende aandeel van wegtransport in de vervuiling in het algemeen. Een strategie die dateert uit de controverse van de jaren tachtig over de rol van de auto in het toen actuele probleem van zure regen en dreigend afsterven van de Duitse wouden. Onder het motto ‘don’t complain, don’t explain’ reageert de industrie niet langer reactief op beschuldigingen over de effecten van het wegtransport op het milieu.

Dat laat de berichtgeving eenzijdig over aan drukkingsgroepen en milieugroeperingen. In de VS verschijnen al rapporten over de eerste 60 doden op rekening van dieselgate. Uiteraard zonder dat daarbij namen worden genoemd.

Dat verhoogt op zijn beurt de politieke druk voor een strengere reglementering van het wegverkeer. Met minder druk op sectoren die minder aandacht trekken en politiek veel moeilijker liggen. Zoals houtkachels en hoge NOx-concentraties in wijken met een groot aantal verkeersdrempels. Duitsland zou als ‘wiedergutmaching’ voor het VW-schandaal politiek moeilijk liggende snelheidsbeperkingen op Duitse snelwegen kunnen invoeren.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud