Brugpensioen is een gemakkelijkheidsoplossing

Een brugpensioenregeling is een slechte kortetermijnoplossing. We moeten op een creatieve manier op zoek gaan naar valabele en betere alternatieven.